IT-lönebaromentern

Årligen
sedan 2007

Sveriges mest omfattande kartläggningar av löner,
bonusar och andra ersättningar

Bättre koll på IT-lönerna!

  • IT-lönebarometern är en av landets mest omfattande kartläggningar av löner, bonusar och andra ersättningar hos IT-kompetensen

  • ”Ett bra komplement till annan IT-lönestatistik och input”, har tusentals företag tyckt sedan starten 2007

  • Via våra rapporter redovisar vi kontinuerligt omfattande och unik lönestatistik för olika IT-befattningar och ger dig en bra ”second opinion” på andra arbetsgivares kompensationspaket

  • IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar, beslutar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger på vår unika data från ett drygt decennium tillbaks

”Det finns ingen absolut sanning när det gäller löner.
Därför behövs flera olika källor”

> 0
BEFATTNINGAR
> 0
KOMPETENSOMRÅDEN
> 0
IT-ERFARENHETER

Några av våra kunder

Nyheter från Eastbrook the Information Lab

Bankerna toppar IT-löneligan

Ingen annan bransch driver på löneutvecklingen hos landets IT-kompetens som bank- och finanssektorn. Här är såväl de fasta lönerna som konsultarvodena högst och här ökar

Läs mer »