Bättre koll på IT-lönerna!

  • IT-lönebarometern är en av landets mest omfattande kartläggningar av löner, bonusar och andra ersättningar hos IT-kompetensen.
  • ”Ett bra komplement till annan IT-lönestatistik och input”, har tusentals företag tyckt sedan starten 2007.
  • Via våra rapporter  redovisar vi kontinuerligt omfattande och unik lönestatistik för olika IT-befattningar och ger dig en bra ”second opinion” på  andra arbetsgivares kompensationspaket
  • IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar, beslutar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger på vår unika data från ett drygt decennium tillbaks.