Stora regionala skillnader bland IT-lönerna

IT-proffsens löner varierar sig förstås i olika delar av landet. I Stockholm och övriga storstadskluster är ersättningsnivåerna inte oväntat en bra bit högre än i landet i övrigt.

Men skillnaderna ser olika ut för olika typer av IT-kompetens. Generellt sett blir lönespridningen större för mer kvalificerad och svårrekryterad kompetens. De största skillnaderna återfinns bland chefer, olika typer av IT-specialister och bland personer med såväl IT- som affärskompetens som till exempel IT-arkitekter. För utvecklare utan någon specifik specialistkompetens samt personer inom drift och förvaltning är löneskillnaderna inte lika markanta över landet.

Man kan reflektera över vilka konsekvenser en allt större skillnad i vilka löner och andra incitament som erbjuds den mest kritiska IT-kompetensen får. För företag i storstadsregionerna, där konkurrensen om de mest kvalificerade IT-proffsen redan är stenhård, finns det anledning att ifrågasätt gamla normer kring anställningsformer och synen på lojalitet.

I gigekonomins förlängning kanske det inte längre är lika självklart att alla medarbetare måste vara fysiskt och mentalt på samma ställe. Att hitta nya angreppssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen blir avgörande för att hantera morgondagens utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.