Om Eastbrook

Eastbrook är ett analysföretag som hjälper sina kunder att bättre förstå och agera på de nya omständigheterbsom uppstår i kölvattnet av digitalisering och nya omvärldsförutsättningar. Genom att ständigt ha örat mot marken är det vår ambition att läsa av och förstå det som sker och dra slutsatser som går att agera på.

Vi genomför regelbundet egen research och genom faktabaserad analys hjälper vi företag och organisationer att skapa en bättre förståelse och mental beredskap för de utmaningar som framtidens affärslogik för med sig.

I vår verksamhet har vi kontaktytor mot tusentals beslutsfattare, vilka ger oss kontinuerlig återkoppling via våra olika marknadsundersökningskoncept, bland andra Finansbarometern och IT-lönebarometern, som har funnits sedan 2003 respektive 2007.

Behovet av kompetens förändras snabbt och få är i dag av en annan uppfattning än att alla verksamheter står och faller med rätt talanger och rätt ledarskap. Begreppet IT-kompetens blir också en integrerad och självklar del i alla dimensioner uta på företag och organisationer. Med IT-lönebarometern vill vi bidra till skapa större insikt och transparens när det gäller hur löner och andra ersättningar utvecklas.

I en virvelvind av förändring vill vi bidra till att skiftet från den gamla världen till den nya blir enklare, roligare och bekvämare. Vi vill skapa nyfikenhet och entusiasm genom faktabaserade argument, begåvade resonemang och erfarenheter från många olika håll. Vi vill bredda perspektiven, tillföra nya synsätt och lösa upp mentala låsningar kring hur verkligheten kan tolkas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.