Om Finansbarometern

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken.

Urvalet består av alla företag och organisationer i Sverige med fler än 200 anställda samt ett slumpmässigt urval av företag med mellan 1-200 anställda.

Finansbarometern drivs i regi av analysföretaget Eastbrook Information Lab.

Årets utmärkelser

Finansbarometern utgör grunden för de utmärkelser som Eastbrook presenterar:

  • Årets affärsbank
  • Sveriges småföretagsbank

Läs om utmärkelserna:

Utmärkelser 2023

Den första  utmärkelsen baseras på svar från företag och andra affärsdrivande verksamheter med fler än 100 anställda eller mer än 100 miljoner kronor, medan småföretagsvarianten bygger på omdömen från företag med mellan en och nio anställda.

Kunderna får betygsätta sina banker utifrån ett antal olika perspektiv. Dels får man ange hur nöjd man är totalt sett, dels betygsätta en rad andra centrala egenskaper såsom pris, e-tjänster, rådgivning och servicenivå. De underliggande omdömena viktas sedan ihop utifrån hur marknaden i sin helhet värdesätter de olika parametrarna. Detta resulterar slutligen i ett totalbetyg som redovisas i form av en ranking.

Årets undersökning genomfördes i maj-juni.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.