Om IT-lönebarometern

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens.

Syftet med IT-lönebarometern är att få en extern och oberoende referens för sin egen lönesättning.

IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger på vår unika data från tiotusentals IT-proffs från ett drygt decennium tillbaks. Tabellverket ger dig ett kraftfullt verktyg för lönesamtal, budgetering och incitamentsprogram.Rapporten innehåller omfattande och unik lönestatistik för hundratals olika befattningar, kompetensområden och IT-erfarenheter och ger dig djup insikt i vilka nivåer på löner, förmåner och bonusar som andra arbetsgivare erbjuder.

Läs mer eller beställ rapporten genom att klicka här.

Vi genomför kontinuerligt enkätundersökningar riktade till relevant IT-kompetens. Men genom att använda historisk data i kombination med våra erfarenheter sedan snart 20 år, har vi också kunnat ta fram algoritmer för hur sambanden mellan olika attribut ser ut. Därmed kan vi också presentera en mer detaljerad och relevant bild av hur ersättningarna hos IT-kompetensen verkligen ser ut.

Basrapporten

Omfång: ca 200 sidor
Utgivning: 2 gånger per år
Antal kartlagda befattningar och områden: Drygt 200
Grundad: 2007
Leverans: PDF-format
Pris: 5.595 kr (ex moms)
Betalning: PayPal eller faktura