Sveriges småföretagsbank 2021:

Handelsbanken alltjämt etta

Utmärkelsen ”Sveriges småföretagsbank” går för tionde året i rad till Handelsbanken, men avståndet till tvån SEB har krympt betänkligt. Det står klart när Finansbarometern för nittonde året i rad låter företag med färre än 20 anställda ranka sina banker.

Handelsbanken rankas alltså alltjämt i topp bland Sveriges småföretag även om man får något lägre betyg än ifjol. Samtidigt ökar tvån SEB och närmar sig. Att Handelsbankens betyg sänks något har sannolikt sin förklaring i att banken ifjol påbörjade en reducering av kontornätet.

Ambitionen har varit att minska antalet kontor i Sverige från 380 till cirka 200 på något års sikt. Just Handelsbakens omfattande kontorsnät och lokala förankring har varit intimt förknippat med bankens själ och något som upplevts som viktigt för många kunder. Därför kunde man också ha förväntat sig ett större tapp i kundbetygen än vad som faktiskt blev fallet.

En orsak till att Handelsbanken kundnöjdhet inte sjönk mer i årets mätning har sannolikt med erfarenheter och attitydförändringar i coronans kölvatten att göra. När de allra flesta tvingats hitta andra sätt att jobba på har också inställningen till att jobba mer digitalt förändrats. Många kunder som kanske tidigare var skeptiska till att primärt möta banken i elektronisk kanaler har upptäckt att det faktiskt finns fördelar med att till exempel ha digitala möten.

– Kanske håller Handelsbanken också på att lyckas visa att man kan flytta med sig den speciella omsorg om kunderna som banken traditionellt förknippats med från den fysiska till den digitala världen. Lokal föranking, service och förståelse för kundernas behov måste ju inte förutsätta klassiska bankkontor utan kan uppnås på andra sätt, menar Kristian Sundberg på Eastbrook.

SEB ökar sitt totalbetyg i år ocj närmar sig alltså Handelsbanken. I princip får man höga betyg genomgående, men i synnerhet är det bankens e-tjänster som småföretagen uppskattar .

Johan Lorentzon, Kalmar och Johanna Estman Larsson, Sigtuna, glada kontorschefer på Handelsbanken, tar emot pris som “Sveriges småföretagsbank 2021” av Kristian Sundberg, Eastbrook.

 

Läs om Årets affärsbank 2021!

Läs mer om Finansbarometern!

För mer info kontakta Kristian Sundberg:

E-mail: kristian.sundberg@eastbrook.se

Telefon: 070-661 85 95

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.