Erfarna IT-proffs ratas trots kompetensbrist

Även om 2020 var ett år då rekryteringstakten avstannade något, är de flesta överens om att bristen på kvalificerad IT-kompetens blir alltmer akut. Omställningen till en mer digitaliserad värld, som sker i allt snabba takt i alla delar av samhället, driver på kampen om de mest attraktiva IT-proffsen. Ändå tycks det fortfarande råda tveksamheter kring att anställa mer seniora personer.

Svårigheten att rekrytera personer med kombinationen IT och affärsförståelse är allmänt omvittnade sedan många år tillbaks. Just den typen av kompetens är också särskilt affärskritisk samtidigt som den i allmänhet kräver erfarenhet. Att tillskansa sig en mer komplex förståelse för hur IT kan tjäna utvecklingen av gamla och nya affärsmodeller kräver i allmänhet att man varit med ett tag.

Ändå tycks erfarenhet långt ifrån alltid betraktas som värdefullt.

Upplever du att arbetsgivare vid rekrytering av IT-kompetens generellt sett betraktar stigande ålder som en en tillgång eller en belastning? [<60 år] Källa: IT-lönebarometern

På frågan om stigande ålder primärt varit en tillgång eller en belastning i karriärhänseende, upplever nu tre av fem av de tillfrågade över 60 år att detta betraktas som en belastning av arbetsgivaren. Detta är en tendens som tycks ha ökat senare – trots att senior kompetens samtidigt efterfrågas mer än någonsin. Inte minst med tanke på att erfarenhet kommer med ålder och att kombinationen IT-kompetens och affärsförståelse är extremt efterfrågad.

Det finns en utbredd idé om att yngre personer springer snabbare, är mer formbara och kanske mindre ifrågasättande än de äldre IT-proffsen. Detta kan ju vara egenskaper som är positiva i vissa sammanhang, men att slentrianmässigt fokusera enbart på yngre är inte hållbart i längden. Kampen om IT-talangerna kommer knappast att bli mindre brutal framöver.

Ett bra tips till alla organisationer i behov av IT-kompetens är att särskilt adressera och formulera strategier för hur man kan attrahera seniora IT-proffs. Det kommer att behövas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.