IT-proffsen rankar sina förmåner!

21 000 kronor är värdet på de förmåner som IT-kompetensen uppbär årligen i genomsnitt. Flextid, friskvård och extra semester värderas högst, men preferenserna varierar mellan olika grupper.

Vilka förmåner som anses viktigast varierar något med åldern. Flextid tenderar att värderas högra i de yngre åldersgrupperna, medan extra semesterdagar blir viktigare från 40 år och uppåt.

Viktigaste förmåner enligt landets IT-kompetens. Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

Precis som tidigare år så är förmåner som är kopplade till mer fritid, flexiblare arbete och hälsa viktigare för kvinnor, medan männen betraktar monetära förmåner av typen vinstdelning, aktier/optioner och bilförmån som klart viktigare än vad kvinnorna gör.

Säljarna är den kategori IT-kompetens som uppbär förmåner för det största värdet – drygt 70 000 kronor om året. Därefter kommer företagsledningen på 55 000. Övrig IT-kompetens får förmåner på en betydligt mer beskedlig nivå.

Värdet på förmånerna på årsbasis hos landets IT-kompetens. Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.