Så mycket tjänar IT-proffsen i olika delar av landet

KS_bild_2

Så mycket tjänar IT-proffsen i olika delar av landet

Skillnaden mellan IT-talangernas löner i olika delar av landet är stor. I Stockholm är ersättningsnivåerna en bra bit högre än i landet i övrigt och för den lite mer seniora IT-kompetensen kan glappet vara över 10 procent.

Många företag har affärsmodeller som står och faller med förmågan att attrahera tech-kompetens och även om lönen inte är den enda faktorn som driver attraktiviteten som arbetsgivare så är den central. När kampen om IT-kompetensen hårdnar så drivs löneutvecklingen på generellt sett, men mer så på vissa håll än andra.

Att lönerna för IT-kompetens skiljer sig så åt mellan olika delar av landet kan ibland ha komplicerade förklaringar, men några huvudorsaker kan skönjas.

 

Huvudstaden betalar mest

I Stockholm i synnerhet, där många företag har sina utvecklingsavdelningar, har lönerna skjutit i höjden i takt med att kompetensförsörjning blivit alltmer affärkritiskt. I huvudstaden finns också de branscher som betalar de högsta lönerna till sina IT-proffs koncentrerade, såsom bank- och finanssektorn. Här finns också de flesta huvudkontoren för stora, multinationella företag inklusive konsultjättarna.

Levnadsomkostnader brukar också påverka lönebildningen. I dyrare storstadsregioner är lönerna generellt sett högre än i landet i övrigt. Tillgången på kompetens spelar förstås också en roll. Närheten till universitet och högskolor möjliggör ju ofta en närmare relation till framtida medarbetare.

IT-lönebarometern har kartlagd skillnaden i genomsnittlig fast månadslön för IT-kompetensen i olika delar av landet. Snittet för riket i sin helhet är 54 600 kronor. Stockholm ligger inte oväntat en bit över detta på 57 100, medan regioner utanför storstäderna snarare hamnar kring under 50 000. Detta avser seniora personer som inte innehar företagsledande befattningar.

IT-lönebarometern på 45 sekunder:

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.