Så utvecklas IT-proffsens löner med ålder

IT-proffsens löner stiger som mest i början av karriären för att sedan plana ut i 40-årsåldern (se graf). Därefter ligger lönenivån på en någorlunda konstant nivå med en lite puckel strax före 60. Techsektorns löner är förstås starkt kopplad till ålder och erfarenhet. Vilken av dessa faktorer som spelar störst roll är mindre intressant eftersom […]

De 7 hetaste IT-kompetenserna 2024

Behovet att anpassa sig till en alltmer teknikcentrerad värld växer i rekordfart. I takt med att den digitala transformationen accelererar hårdnar konkurrensen om IT-kompetensen. Sju IT-områden är särskilt heta under överskådlig framtid Företagens strävan efter att optimera sina processer, skydda sina data och förbättra kundupplevelsen driver efterfrågan IT-talanger. Även om suget efter kvalificerad techkompetens är […]

6 saker som styr kriget om IT-kompetensen

Enligt IT- & Telekomföretagen saknas det 70 000 personer inom techsektorn i Sverige 2024. Att den omfattande bristen på IT-kompetens driver på löneutvecklingen råder det ingen tvekan om. Samtidigt finns det flera andra faktorer som påverkar efterfrågan på techkompetens som komplicerar bilden en aning. När den digitala revolutionen går in i ett exponentiellt skede blir […]

IT-lönebarometern 2024 – Key Findings

Här är några slutsatser från IT-lönebarometern H1 2024 sammanfattade på en minut. Vad driver IT-lönerna för närvarande? Löneutveckling 2024 Kompensationsmixen Attityder Förmåner Se filmen här (ca 1 minut): https://youtu.be/Mt53xnFQw48 Läs mer om IT-lönebarometern! IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens. Läs mer här >>

Några nyheter i IT-lönebarometern 2024

1. Fyra nya befattningar introduceras Som ett led i att utveckla bredden på IT-lönebarometern ytterligare kommer vi att successivt addera fler befattningar. Vi tar tacksam emot förslag.) Först ut är följande fyra: Backend-utvecklare DevOps-ingenjör Frontend-utvecklare Spelutvecklare 2. Indexerade erfarenhets- och kompetensområden ”IT-erfarenheter” och ”Kompetensområden” har på begäran indexerats för att tydliggöra och underlätta användandet av […]

7 IT-områden där lönerna ökar mest 2023

Även om det råder stor osäkerhet och oro i omvärlden finns det några IT-kompetenser som är hetare än någonsin. Eastbrook har sammanställt IT-lönebarometern för 2023 och lyfter här fram sju segment där lönerna förväntas stiga väsentligt framöver. 1. IT-säkerhet Ryssland angrepp på Ukraina driver behovet av IT-säkerhetskompetens ytterligare. Förmågan att utveckla och implementera säkerhetslösningar, hantera […]

Måttligt bonusökning för IT-proffsen

Den förväntade genomsnittliga bonusen för 2023 är cirka 66 000 kronor för de IT-proffs som har bonus. Detta är marginellt högre än fjolåret och indikerar att det gnisslar i ekonomin. När tuffare tider stundar pressas de rörliga lönedelarna tillbaka. Många företag som upplevde osäkerhet under 2020 och 2021 höll igen med bonusutbetalningarna och förväntningarna inför […]

Måttligt bonusökning för IT-proffsen

Den förväntade genomsnittliga bonusen för 2023 är cirka 66 000 kronor för de IT-proffs som har bonus. Detta är marginellt högre än fjolåret och indikerar att det gnisslar i ekonomin. När tuffare tider stundar pressas de rörliga lönedelarna tillbaka. Många företag som upplevde osäkerhet under 2020 och 2021 höll igen med bonusutbetalningarna och förväntningarna inför […]

IT-lönebarometern H1 2023 – Key Findings

Här är några slutsatser från IT-lönebarometern H1 2023 sammanfattade på en minut. Vad driver IT-lönerna för närvarande? Löneutveckling 2023 Kompensationsmixen Attityder Förmåner Se filmen här (ca 1 minut):https://youtu.be/oSzkUxglX18 Läs mer om IT-lönebarometern! IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens. Läs mer här >>

Så mycket ökar IT-lönerna 2023

Landets IT-proffs kan förvänta sig ett lönelyft på 2,8 procent under innevarande år. Det visar IT-lönebarometerns prognos för 2023 som presenterades förra veckan. Samtidigt kan en stigande oro hos delar av den svenska IT-kompetensen skönjas. Vi befinner oss i ett läge där en rad olika omvärldsfaktorer gör det ovanligt knepigt att sia om vilken löneutveckling […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.