Så mycket ökar IT-lönerna 2023

Landets IT-proffs kan förvänta sig ett lönelyft på 2,8 procent under innevarande år. Det visar IT-lönebarometerns prognos för 2023 som presenterades förra veckan. Samtidigt kan en stigande oro hos delar av den svenska IT-kompetensen skönjas. Vi befinner oss i ett läge där en rad olika omvärldsfaktorer gör det ovanligt knepigt att sia om vilken löneutveckling […]

Sveriges IT-proffs – allt nöjdare!

Landets IT-kompetens är alltmer nöjd med sitt jobb. Detta är en tydlig trend under de senaste fem åren enligt IT-lönebarometern. Närmare fyra av fem säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande anställning. Samtidigt är ligger andelen som är missnöjda med sin arbetssituation på en konstant nivå strax under 10 procent. Hur nöjd […]

Äldre IT-proffs – en outnyttjad potential!

Trots kompetensbristen upplever många av de mer seniora IT-proffsen att de ratas på grund av sin ålder. Knappast hållbart i ett skede då den digitala revolutionen rullar snabbare än någonsin. Många företag skulle tjäna på att fundera särskilt över hur man kan attrahera och behålla den mest erfarna IT-kompetensen.  Det är inget fel på självförtroende […]

Stor spridning på IT-proffsens förmåner

22 700 kronor är värdet på de förmåner som IT-kompetensen uppbär årligen i genomsnitt. Flextid, friskvård och extra semester värderas högst, men preferenserna varierar mellan olika grupper. Vilka förmåner som anses viktigast varierar något med åldern. Flextid tenderar att värderas högra i de yngre åldersgrupperna, medan extra semesterdagar blir viktigare från 40 år och uppåt. […]

Vad händer med efterfrågan på IT-kompetens?

Osäkra tider stundar. Kommer behovet av kvalificerad IT-kompetens att kvarstå eller går vi mot en situation där allt fler trampar på bromsen? Här ett kort resonemang från IT-lönebarometern om hur konkurrensen om IT-talangerna kan tänkas utvecklas. Knappat hade världen tagit sig igenom en kris innan nästa var ett faktum. Ryssland brutala angrepp på Ukraina är […]

De 10 mest efterfrågade IT-kompetenserna

Behovet av IT-kompetens kommer knappast att mattas i det närmaste. Omställningen till en mer digitaliserad värld, som sker i allt snabba takt i alla delar av samhället, kräver sin kompetens. Samtidigt finns andra utmaningar att hantera. Informationssäkerhet och nya typer av IT-risker har letat sig högt upp på agendan i de flesta organisationer. Sårbarheten i […]

IT-lönerna 2022: 2,4% ökning

“Vi söker hela tiden utvecklare men har svårt att hitta. Man vill ha bred kompetens, men vi börjar alltmer se att man behöver djup också” I förra rapporten såg vi att den allmänna känslan bland IT-proffsen själva var att cornapandemin utgjorde en hämmande faktor för lönernas utveckling under 2020 och att löneökningarna under det året […]

Bankerna toppar IT-löneligan

Ingen annan bransch driver på löneutvecklingen hos landets IT-kompetens som bank- och finanssektorn. Här är såväl de fasta lönerna som konsultarvodena högst och här ökar också ersättningarna mer än någon annanstans.

Fortfarande otydligt vad IT-proffsen belönas på

Knappt hälften av IT-kompetensen upplever att arbetsgivaren har en tydlig och transparent lönepolicy. Det innebär alltså att varannan känner osäkerhet kring vad som verkligen premieras i lönesättningen. Ju längre erfarenhet desto större oklarhet kring vad som gäller, visar IT-lönebarometern.

Erfarna IT-proffs ratas trots kompetensbrist

Även om 2020 var ett år då rekryteringstakten avstannade något, är de flesta överens om att bristen på kvalificerad IT-kompetens blir alltmer akut. Omställningen till en mer digitaliserad värld, som sker i allt snabba takt i alla delar av samhället, driver på kampen om de mest attraktiva IT-proffsen. Ändå tycks det fortfarande råda tveksamheter kring […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.