Så utvecklas IT-proffsens löner med ålder

KS_bild_2

Så utvecklas IT-proffsens löner med ålder

IT-proffsens löner stiger som mest i början av karriären för att sedan plana ut i 40-årsåldern (se graf). Därefter ligger lönenivån på en någorlunda konstant nivå med en lite puckel strax före 60.

Techsektorns löner är förstås starkt kopplad till ålder och erfarenhet. Vilken av dessa faktorer som spelar störst roll är mindre intressant eftersom IT-lönebarometern redan tidigare konstaterat att det råder ett närmast linjärt samband mellan ålder och erfarenhet generellt sett. Andra variabler som väsentligt påverkar ersättningsnivåerna är utbildningsnivå, specialisering, branschtillhörighet och geografisk placering. Att lönerna utvecklas som de gör med åldern har komplexa orsaker.

I början av karriären sker en snabb löneutveckling eftersom individen snabbt ackumulerar relevant kunskap och erfarenhet. Nyutexaminerade kan ha lägre ingångslöner, men dessa ökar ofta snabbt när de får mer praktisk erfarenhet och kan påvisa sina färdigheter.

 

Löneutveckling avseende den fasta månadslönen hos IT-kompetensen (ej företagsledande befattningar) i relation till ålder. Källa: IT-lönebarometern

 

I 30- till 40-årsåldern har man ofta utvecklat specialistkompetenser och kan ha avancerat till ledande positioner eller mer tekniskt krävande roller. Detta leder till högre löner till följd av ökad ansvarsnivå och djupare expertis.

Med tiden tenderar IT-kompetensen att röra sig mot roller som kräver mer ledarskap, affärskompetens och strategiska färdigheter, såsom projektledning, IT-arkitektur eller affärsutveckling. Dessa positioner är ofta högre avlönade eftersom det är just den typen av kompetens som det råder störst brist på.

 

Tveksamhet till äldre IT-kompetens

Efter 40-årsåldern sker inte samma dramatiska förändringar vad gäller kompetens och erfarenheter. Därmed blir löneökningarna relativt sett mer marginella. Vi har också konstaterat att det råder tveksamheter på många håll när det gäller värdet av äldre IT-kompetens. Ibland ogrundad, ibland möjligen motiverad. 

IT-branschen är dynamisk med ständiga förändringar i teknologi. Yngre IT-proffs kan ibland ha en fördel då de är mer benägna att vara uppdaterade med de senaste trenderna, vilket kan påverka löneutvecklingen för äldre arbetstagare. Techsektorn är dynamisk med ständiga förändringar i teknologi. Yngre IT-proffs kan ibland ha en fördel då de är mer benägna att vara uppdaterade med de senaste teknologierna och trenderna, vilket kan påverka hur man ser på och värerar kompetens i olika ålderssegment.

Givetvis spelar individens personliga karriärval och livssituation en betydande roll för vilken lön man kan förvänta sig. Att byta arbetsgivare ofta brukar till exempel anses gagna löneutvecklingen. Andra väljer aktivt mer tillfredsställande positioner framför de mest välbetalda en bit fram i livet.

IT-lönebarometern på 45 sekunder:

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.