Så mycket ökar IT-lönerna 2023

KS_bild_6

Så mycket ökar IT-lönerna 2023

Landets IT-proffs kan förvänta sig ett lönelyft på 2,8 procent under innevarande år. Det visar IT-lönebarometerns prognos för 2023 som presenterades förra veckan. Samtidigt kan en stigande oro hos delar av den svenska IT-kompetensen skönjas.

Vi befinner oss i ett läge där en rad olika omvärldsfaktorer gör det ovanligt knepigt att sia om vilken löneutveckling landets IT-proffs kan förvänta sig framöver.

Världsekonomins hjul har börjat gnissla. Varsel och konkurser har ökar och de sämre konjunkturutsikterna leder till att efterfrågan på arbetskraft minskar generellt sett. Många menar att vår konkurrenskraft framöver framför allt avgörs av hur arbetskraftskostnaderna utvecklar sig i relation till våra konkurrentländer. Detta eftersom andra faktorerna som påverkar såsom växelkurs och produktivitet är svåra att både förutse och påverka på kort sikt. Därför hävdar man alltså att det är av synnerlig vikt att löneökningarna under de närmaste åren blir återhållsamma.

Var 5:e orolig för jobbet

Vi kan också märka av en stigande ängslan hos delar av den svenska IT-kompetensen. En av fem uppger i IT-lönebarometern att man är orolig för att bli uppsagd på grund av arbetsbrist under det närmaste året i kölvattnet av ekonomisk kris och oro i omvärlden.

Hur orolig är du för att bli uppsagd på grund av arbetsbrist under det närmaste året i kölvattnet av ekonomisk kris och oro i omvärlden? (Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook)

Samtidigt larmas om brist på digital spetskompetens som en hämmande faktor för tillväxt på allt fler håll och på lite längre sikt råder ingen tvekan om att den begränsade tillgången på erfaren IT-kompetens kommer att kvarstå och att detta kommer att driva lönerna uppåt.

2,7 procents ökning

IT-lönerna steg med beskedliga 2,7 procent 2022 jämfört med 2021. Det är någon tiondel mer än vad vi förutsåg inför 2022. Man kan alltså anta att den dramatiska utvecklingen i omvärlden under 2022 ännu inte riktigt påverkat lönesättningen.

Under 2023 tror vi att löneökningarna hamnar på ungefär samma nivå med hänsyn taget till de motverkande krafter som diskuterade på föregående uppslag. Själva tillväxtsiffrorna ska tas med en viss nypa salt. När omgivningen är så pass turbulent som den är och varit under de senaste åren är en decimal hit eller dit i jämförelse med föregående år inte så relevant. Situationen är helt enkelt betydligt mindre statisk än normalt varför det spelar stor roll exakt vilka tidpunkter man har som referenser.

Snittlönen för den referensgrupp av mer senior IT-kompetens som IT-lönebarometern har som jämförbart riktvärde. (Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook)

Snittlönen i år beräknas landa på 59 300 kronor för den referensgrupp av mer senior IT-kompetens som IT-lönebarometern brukar ha som jämförbart riktvärde. Detta avser alltså inte nyutexaminerade och enbart fasta månadslöner för personer som inte innehar företagsledande befattningar. Bonusar, förmåner och andra ersättningar är inte inkluderade.

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.