Några nyheter i IT-lönebarometern 2024

KS_bild_2

Några nyheter i IT-lönebarometern 2024

1. Fyra nya befattningar introduceras

Som ett led i att utveckla bredden på IT-lönebarometern ytterligare kommer vi att successivt addera fler befattningar. Vi tar tacksam emot förslag.) Först ut är följande fyra:

  • Backend-utvecklare
  • DevOps-ingenjör
  • Frontend-utvecklare
  • Spelutvecklare


2. Indexerade erfarenhets- och kompetensområden

”IT-erfarenheter” och ”Kompetensområden” har på begäran indexerats för att tydliggöra och underlätta användandet av dessa (se sid 126-130 i tabellverket). Det innebär att för respektive begrepp redovisas ett index som indikerar hur detta värderas. Tanken är att man ska multiplicera index med lönedata för att justera för olika tilläggskriterier.


3. Fler möjliga nedbrytningar

Som konsekvens av att vi utvecklat, förfinat och kalibrerat modellen för hur vår lönedata tas fram kan vi nu presentera fler möjliga kombinationer av olika befattningar och segment att bryta ner materialet på än tidigare. Vi ser fram emot att under 2024 utöka detta ytterligare.


4. Ny definition av normlön

IT-lönebarometerns normlön, som redovisas i analysdelen av rapporten om inget annat sägs, definieras som ett viktat medelvärde av lönerna för de olika befattningskategorierna där företagsledande befattningar exkluderats. Detta är en något annorlunda – men tydligare och mer användbar – definition än tidigare. Det innebär också att nuvarande normlön är något lägre än tidigare då fler ledningsbefattningar då ingick. Normlönen är den lön som i tabellerna står på raden ”Total” och är också det värde vi använder när vi jämför bakåt. Då har vi också räknat om tidigare års löner enligt den nya definitionen för att få jämförbarhet.


5. Färre anomalier i underlaget

Genom att i högre grad eliminera oregelbundenheter, undantag och anomalier har vi nu en relevantare definition av den fasta månadslönen. Detta i kombination med att vi utvecklat vår modell kring hur lönedata tas fram innebär också att vi inte längre redovisar medellön och medianlön separat eftersom detta skulle bli förvirrande och inte tillföra några ytterliga insikter. I några fall kan detta innebära att lönenivån för en viss befattning är något reducerad jämfört med tidigare, men i gengäld alltså mer relevant.

Kontakta Eastbrook för mer info eller om det finns några frågor:

Kristian Sundberg, 070-661 85 95, kristian.sundberg@eastbrook.se

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.