7 IT-områden där lönerna ökar mest 2023

7 IT-områden där lönerna ökar mest 2023

Även om det råder stor osäkerhet och oro i omvärlden finns det några IT-kompetenser som är hetare än någonsin.

Eastbrook har sammanställt IT-lönebarometern för 2023 och lyfter här fram sju segment där lönerna förväntas stiga väsentligt framöver.

1. IT-säkerhet

Ryssland angrepp på Ukraina driver behovet av IT-säkerhetskompetens ytterligare. Förmågan att utveckla och implementera säkerhetslösningar, hantera incidenter och utvärdera risker blir alltmer kritisk för såväl företag som för stater. Cyberkriminaliteten ökar i takt med att nya användarbeteenden tar form och digitalisering exploderar på alla områden.

2. AI och Machine Learning

AI och allt vad som förknippas med begreppet är ju extremt mångfacetterat. Det råder emellertid ingen tvekan om att behovet av kunskap och förståelse på området är extremt på alla nivåer. Det handlar bland annat om att utveckla och implementera algoritmer för maskininlärning, förståelse för statistik och datamodellering, men också om konsekvenser och affärsmöjligheter.

3. Mobil utveckling

Behovet av kompetens för att utveckla mobila applikationer för Android- eller iOS-plattformar, inklusive kunskap om verktyg och tekniker som Kotlin, Swift, React Native och Flutter är alltjämt stort och brist förväntas runt hörnet.

4. UX-design

Behovet att skapa användarcentrerade gränssnitt och designa interaktionsflöden för webbplatser och appar är knappast på väg att minska. I själva verket har vi sett att suget efter UX-kompetens varit hett sedan länge och lönerna lär också öka framöver för de mest eftertraktade

5. Dataanalys

Förmåga att arbeta med stora datamängder, utveckla algoritmer och modeller för att analysera data och få insikter är centralt inte minst i relation till AI-utvecklingen. Vi har noterat brist på avancerade dataanalytiker sedan länge, vilket tyder på att lönerna kommer fortsätta att skjuta i höjden.

6. Molntjänster

Erfarenhet av att arbeta med molnteknikplattformar som AWS, Azure eller Google Cloud blir allt viktigare när molnlösningar är legio för de flesta företag. Även underliggande trender som till exempel platform-as-a-service (Paas) och nya sätt att hantera integration i Saas-baserade ekosystem driver på löneutvecklingen.

7. Krav-och systemanalys

Kombinationen av ren IT-kompetens och affärsförståelse är alltmer kritisk och den typen av profiler har det länge rått brist på. I en allt hetare IT-marknad är krav-och systemanalyskompetens central.

Källa: IT-lönebarometern 2023, Eastbrook

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.