Måttligt bonusökning för IT-proffsen

Måttligt bonusökning för IT-proffsen

Den förväntade genomsnittliga bonusen för 2023 är cirka 66 000 kronor för de IT-proffs som har bonus. Detta är marginellt högre än fjolåret och indikerar att det gnisslar i ekonomin. När tuffare tider stundar pressas de rörliga lönedelarna tillbaka.

Många företag som upplevde osäkerhet under 2020 och 2021 höll igen med bonusutbetalningarna och förväntningarna inför 2022 var därför relativt höga. Men när osäkerheten tilltar igen till följd av oro i omvärlden så reduceras också de resultatbaserade ersättningarna. De är framför allt bland chefer på C-nivå, konsulter och säljare som de rörliga lönedelarna utgör en betydande del av kompensationspaketet.

Bonuskakan fördelad på kön. (Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook)

Bland de svenska IT-proffsen har en tredjedel av männen respektive 20 procent av kvinnorna någon form av bonussystem. Fortfarande har de kvinnliga IT-proffsen väsentligt lägre bonusförväntningar än vad männen har. Det innebär i år att cirka 90 procent av den totala bonuskakan går till manliga IT-proffs.

Förväntade bonusar 2023 bland de som innehar bonusprogram inom olika kategorier. (Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook)

Det är förstås primärt bland de mer seniora säljrollerna och bland personer i företagsledande befattningar som de högre bonusarna återfinns. Men även konsultkompetens med affärsinriktning, viss IT-ledning och specialister har bonusinslag som en väsentlig del av kompensationsmixen.

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.