Vilken IT-kompetens behövs bortom AI?

KS_bild_2

Vilken IT-kompetens behövs bortom AI?

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) kommer att ha stor inverkan på hur behovet av IT-kompetens manifesteras framöver. Här är ett försök att reda ut hur några vanliga techkompetenser kan tänkas förändras i kölvattnet av AI.

Tre saker är slående när man funderar kring utvecklingen på AI-området:

  1. Hur ofattbart snabbt det går och hur mycket som förändras på så kort tid
  2. Hur många områden och aspekter som berörs och redan påverkas
  3. Hur svårt det egentligen är att förutsäga hur framtiden faktiskt kommer att te sig. Hur gärna vi än vill.


Helt klart är att AI dramatiskt kommer att förändra hur vi lever våra liv och hur vi uppfattar världen. Men AI skapar också helt nya förutsättningar för hur vi driver våra företag och organisationer. I takt med att teknologin blir mer avancerad och integrerad i olika affärsprocesser, kommer detta inte bara att påverka efterfrågan på vissa typer av IT-kompetens, utan också förändra hur många IT-befattningar uppfattas och vilka färdigheter som betonas.

Här är ett försök att resonera kort kring hur några i dag vanliga IT-befattningar och -kompetenser kan tänkas utvecklas:

CIO (Chief Information Officer)

Kort sikt: CIO:ns roll kommer sannolikt att fokusera mer på att integrera AI-strategier i företagets övergripande affärsstrategier, vilket kräver en djupare förståelse för AI och dess potential.

Lång sikt: Rollen kan utvecklas till att bli mer av en Chief AI Officer där fokus ligger på att leda företagets AI-initiativ och innovationer, vilket innebär en transformation från traditionell IT-ledning till ett mer strategiskt och innovativt ledarskap.

Utvecklare/Programmerare

Kort sikt: En ökad användning av AI-verktyg för kodgenerering och felsökning kan förändra arbetsflöden och göra utvecklingsprocessen mer effektiv.

Lång sikt: Programmerare kan behöva skifta fokus från grundläggande kodning till att utveckla, anpassa och övervaka AI-modeller. Kompetens i maskininlärning och datahantering blir allt viktigare.

IT-arkitekt

Kort sikt: IT-arkitekter kommer att behöva börja integrera AI-komponenter i systemarkitekturen, vilket kräver nya kunskaper om AI-teknik och datainfrastruktur.

Lång sikt: Rollen kan inkludera skapandet av AI-driven infrastruktur, vilket innebär en djupare förståelse för skalbarhet och säkerhet i AI-applikationer. De måste även kunna designa system som kan hantera och analysera stora mängder data.

Projektledare

Kort sikt: Projektledare kan komma att använda AI-baserade verktyg för att förbättra beslutsfattande och effektivitet i projektstyrning.

Lång sikt: Deras roll kan omformas för att inkludera ledning av projekt som fokuserar mer på AI och dess tillämpningar, krävande en förståelse för AI:s möjligheter och begränsningar samt hur det påverkar projektets olika faser.

IT-säkerhetsspecialist

Kort sikt: En omedelbar effekt av AI är behovet av att säkra AI-system från cyberattacker, vilket innebär nya säkerhetsprotokoll.

Lång sikt: Specialister kan behöva utveckla strategier för att hantera AI-specifika säkerhetshot, såsom manipulerade maskininlärningsmodeller (adversarial attacks). Kunskap om AI:s inre funktioner blir avgörande.

UX-specialist

Kort sikt: UX-specialister kan använda AI för att skapa mer personaliserade användarupplevelser genom dataanalys och beteendemönstring.

Lång sikt: Rollen utvidgas till att designa interaktioner mellan människor och avancerade AI-system, inklusive röstassistent och autonoma agenter. Detta kräver en förståelse för hur människor anpassar sig till och interagerar med AI-baserade system.

AI kommer att både möjliggöra nya typer av jobb och förändra de befintliga genom att kräva nya kompetenser och kunskaper. Dessa förändringar driver behovet av livslångt lärande och kontinuerlig utbildning för att hålla jämna steg med de allt snabbare teknologiska förändringarna.

IT-lönebarometern på 45 sekunder:

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.