Stor spridning på IT-proffsens förmåner

KS_bild_6

Stor spridning på IT-proffsens förmåner

22 700 kronor är värdet på de förmåner som IT-kompetensen uppbär årligen i genomsnitt. Flextid, friskvård och extra semester värderas högst, men preferenserna varierar mellan olika grupper.

Vilka förmåner som anses viktigast varierar något med åldern. Flextid tenderar att värderas högra i de yngre åldersgrupperna, medan extra semesterdagar blir viktigare från 40 år och uppåt.

Precis som tidigare år så är förmåner som är kopplade till mer fritid, flexiblare arbete och hälsa viktigare för kvinnor, medan männen betraktar monetära förmåner av typen vinstdelning, aktier/optioner och bilförmån som klart viktigare än vad kvinnorna gör.

Säljarna är den kategori IT-kompetens som uppbär förmåner för det största värdet – närmare 80 000 kronor om året. Därefter kommer företagsledningen på drygt 60 000. Här är det förstås stor skillnad på c-nivå i större bolag och chefer i mindre företag. Övrig IT-kompetens får förmåner på en betydligt mer beskedlig nivå.

Vad som betraktas som förmåner tenderar också att variera med tiden. Vissa saker som till exempel betald mobiltelefon ansågs tidigare vara en förmån utöver den ordinarie lönen, men tenderar alltmer att ses som självklar hygienfaktor. Ännu tydligare blir detta när det kommer till möjlighet till distansarbete, som i pandemins kölvatten får sägas ha blivit ett självklart inslag på det flesta företag.

Källa: IT-lönebarometern 2022, Eastbrook

IT-lönebarometern från Eastbrook startades 2007 och är en av landets mest omfattande kartläggningar av IT-kompetensens löner bonusar och andra förmåner.

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.