Nästa Facit, Kodak eller Nokia – 40% saknar incitament för innovation!

Bra företag belönar sin medarbetare baserat på hur man bidrar till verksamhetsmålen. Men riktigt framgångsrika organisationer lyckas dessutom etablera incitamentsstrukturer som främjar innovation och nytänkande bortom mer kortsiktiga målsättningar.

Anmärkningsvärt få svenska företag tycks dock klara av att hantera detta. Åtminstone om man ska tro landets IT-kompetens. Närmare 40 procent anser att det saknas incitamentssystem som främjar innovation och nytänkande. I vissa branscher som bank & finans och i offentlig sektor är siffran ännu högre. Där upplever vartannat IT-proffs att innovation inte belönas i någon vidare utsträckning. I ICT-branschen och bland konsulterna ser det betydligt bättre ut.Bakom siffrorna kan en rigid nonchalans hos många företag anas. Inte sällan argumenteras för försiktighet när det gäller att koppla monetära belöningar till hur individen bidrar till innovation. Man tycks mena att en alltför strid ström av allmänna idéer, som kräver stora resurser att hantera och som inte sällan har marginella eller till och med kontraproduktiv inverkan på verksamhetens utveckling, kostar mer än den smakar. Möjligen ser man framför sig en förslagslåda som fylls till bredden av vällovliga men ofta missriktade uppslag kring hur de dagliga rutinerna kan förbättras. Men då har man inte förstått vad som står på spel.

Att i högre grad involvera medarbetarna i innovation och utveckling handlar inte om flum eller kosmetiskt trams. Istället utgör detta en hörnsten i ett visionsdrivet ledarskap som tyvärr alltför ofta lyser med sin frånvaro.

I det exponentiellt föränderliga skede vi befinner oss i är det särskilt viktigt att belöna beteenden som syftar till att tidigt upptäcka hur fundamentala omvärldsförändringar i grunden påverkar affärsmodellerna. Vi pratar om att skapa organisationer där individerna prestigelöst uppmuntras att vara lyhörda för förändringar som potentiellt bär fröet till succé – alternativt riskerar att sänka hela verksamheten. Kort sagt: Vi behöver incitament som reducerar risken för att vi ska listas under samma rubrik i historieböckerna som Facit, Kodak och Nokia.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.