Visionslöst ledarskap skapar osexiga arbetsgivare

Det talas alltmer om vikten av ett modernt och effektivt ledarskap som utgår från en stark idé kring vad man ska åstadkomma. ”Purpose-Driven Leadership” (i brist på bra översättning) bygger på en stark och tydlig vision som på ett positivt sätt genomsyrar företagskulturen. Ledarskap och företagskultur hamnar också högt på listan när landets IT-kompetens rankar vad som är viktigast när man väljer arbetsgivare.

Tyvärr är det många av våra företag och organisationer som inte tycks leverera på den här punkten. IT-lönebarometern visar istället att en förvånansvärt hög andel av IT-proffsen menar att ledarskap och företagskultur inte håller måttet. I snitt 30 procent anser att man inte har ett ledarskap eller en kultur som är anpassad efter de utmaningar man står inför. En anmärkningsvärt hög siffra.

Andelen av IT-kompetensen som anser att man inte har ett ledarskap eller en kultur som är anpassad efter de utmaningar man står inför. Källa IT-lönebarometern, Eastbrook

Vissa branscher sticker ut. I tillverkningsindustrin och finansbranschen är andelen som är tveksamma till ledarskap och kultur fungerar högre och i offentlig sektor finns uppenbarligen mycket kvar att göra. IT-branschen tycks däremot vara bättre rustad för att hantera framtiden i detta avseende. Kvinnor är generellt sett mer skeptiska än vad männen är.

Många företag lägger i dag mycket möda på att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Olika Employer Branding-aktiviteter i syfte att vässa EVP (Employer Value Proposition) förväntas leda till att behovet av affärskritisk kompetens långsiktigt säkerställs. Detta är nog bra, men min uppfattning är att det ofta sker med fel fokus. Alltför mycket handlar om att polera ytan snarare än att jobba med de underliggande och mer fundamentala faktorerna som påverka hur man uppfattas som arbetsgivare.

Att skapa en tydlighet kring vad man ska åstadkomma som företag eller organisation och samtidigt förmå uttrycka varför man gör vad man gör har central betydelse för hur vi lyckas. Både när det gäller att attrahera talanger och att bygga långsiktiga kundrelationer.

Ett ledarskap som i vår snabbt föränderliga värld på riktigt bottnar i en analys av hur morgondagens utmaningar ter sig blir därför allt viktigare. Att utifrån denna analys formulera och förankra en vision bortom klyschor och tomma värdegrundsfloskler utgör därför nyckeln till en framgångsrik kompetensförsörjning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.