Då hålls IT-proffsens lönesamtal

Närmare 40% av IT-kompetensen har lönesamtal under det första kvartalet. Ungefär tre av tio uppger att man har det under Q2 medan en minoritet (cirka 20%) har lönesamtal under det andra halvåret. Huruvida det finns en koppling till hur räkenskapsåret ligger är oklart, men det är förstås naturligt att de flesta strävar efter att revidera lönen så tidigt som möjligt under kalenderåret.

När under året brukar ni ha lönesamtal? Källa: IT-lönebarometern

Drygt 10% angav att man inte brukar ha lönesamtal överhuvudtaget. En anmärkningsvärt hög siffra kan tyckas med tanke på hur viktig lön och övrig kompensation är för att attrahera och behålla nyckelkompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.