Omfattande otydlighet kring vad IT-proffsen belönas på

Närmare hälften av IT-kompetensen upplever inte att arbetsgivaren har en tydlig och transparent lönepolicy. Istället tycks det råda en utbredd osäkerhet kring vad som verkligen premieras i lönesättningen. Ju längre erfarenhet desto större oklarhet kring vad som gäller, visar IT-lönebarometern.

I en tid då tillgången på kvalificerad IT-kompetens blir alltmer kritisk är det anmärkningsvärt att så många företag samtidigt missar att kommunicera vad man verkligen belönar sina IT-proffs på. Att stor möda läggs på att skapa konkurrenskraftiga kompensationspaket är bra, men man riskerar att missa målet om det inte är glasklart för alla berörda vad som gäller. Incitament som ingen känner till är närmast meningslösa och slöseri med resurser.

Anser du att din arbetsgivare har en tydlig och transparent lönepolicy, det vill säga att det är uttalat vad som premieras i lönesättningen? Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

En förklaring till att många anser att lönepolicyn är otydlig kan handla om att man som arbetsgivare i all välmening skapar alltför komplexa och svårtolkade kriterier för vad som styr ersättningarna.

Många upplever också att incitamentsstrukturerna är alltför subjektiva och att det ytterst är vad den närmaste chefen tycker om dig som avgör lönenivån, snarare än vad du åstadkommit utifrån objektiva kriterier.

I slutändan blir en tydlig lönepolicy omöjlig utan förmågan att formulera och kommunicera mätbara mål kopplade till de övergripande verksamhetsmålen eller visionen. Lättare sagt än gjort kan man konstatera.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.