Vad händer med efterfrågan på IT-kompetens?

KS_bild_6

Vad händer med efterfrågan på IT-kompetens?

Osäkra tider stundar. Kommer behovet av kvalificerad IT-kompetens att kvarstå eller går vi mot en situation där allt fler trampar på bromsen? Här ett kort resonemang från IT-lönebarometern om hur konkurrensen om IT-talangerna kan tänkas utvecklas.

Knappat hade världen tagit sig igenom en kris innan nästa var ett faktum. Ryssland brutala angrepp på Ukraina är en tragedi för i först han det ukrainska folket, men påverkar förstås världen i övrigt också på ett fundamentalt sätt. Osäkerhet kring framtiden är större än på länge och den som med säkerhet uttalar sig om framtiden är inte särskilt trovärdig.

IT-lönerna fortsätter att öka

Pandemins effekter gör sig påminda alltjämt på alla delar i samhället. Mer så på vissa områden än på andra. Som vi konstaterade för ett år sedan så har IT-sektorn generellt sett gått tämligen helskinnad ur krisen. I flera avseenden har man till och med stärkts när trycket på en än snabbare digitalisering ökat som konsekvens av nya sätt att jobba och interagera på i coronans spår.

För ett drygt år sedan såg vi att den allmänna känslan bland IT-proffsen själva var att coronapandemin utgjorde en hämmande faktor för lönernas utveckling under 2020 och att löneökningarna under det året blev rätt blygsamma. Mycket av detta har hämtats tillbaks under 2021 och den allmänna känslan var i vår senaste rapport att IT-lönerna fortsätter att öka.

Det blir allt tuffare för många företag att säkerställa kritisk IT-kompetens i takt med att konkurrensen om talangerna hårdnar utan att tillgången nödvändigtvis ökar i samma takt. Detta ställer nya krav på organisationerna när det gäller att erbjuda attraktiva förutsättningar för anställningen utöver rent monetära incitament. Men även om mycket annat är viktigt för att bli en åtråvärd arbetsgivare så är ändå lönen central. Något som företagen också själva inser.

Företagen kan betala väsentligt mer för IT-kompetens

IT-lönebarometern har frågat företagen själva hur man ser på saken och om man är beredda att betala väsentligt mer för kritisk IT-kompetens framöver. Närmare 70 procent uppger att man antagligen kommer att behöva betala väsentligt mer än i dag. Stora löneökningar att vänta framöver alltså. Åtminstone om inte Putin angripit sin granne.

På kort sikt kommer nog bristen på kvalificerad IT-kompetens att fortsätta att öka oavsett. Den bilden stärks också av de flesta prognosmakare på makronivå som spår en hyfsad tillväxt i den svenska ekonomin under 2022.

På medellång sikt är det lite knepigare att sia. Om Rysslands ohyggliga brutaliteter i Ukraina upphör inom en överskådlig framtid och det geopolitiska läget stabiliseras, så bör utvecklingen i IT-sektorn inte påverkas dramatiskt.

Tyvärr finns ju mycket som talar emot detta. I ett scenario där kriget blir långvarigt och kanske sprider sig ytterligare, kommer effekterna på den globala ekonomin sannolikt bli långtgående. Detta riskerar förstås att hämma många av de IT-investeringar som planerats och då blir också behovet av nyrekryteringar mer begränsat.

På längre sikt råder dock ingen tvekan om att den värld som förhoppningsvis reser sig efter kriget också till stor del kommer att behöva byggas med programkod.

Källa: IT-lönebarometern 2022, Eastbrook

IT-lönebarometern från Eastbrook startades 2007 och är en av landets mest omfattande kartläggningar av IT-kompetensens löner bonusar och andra förmåner.

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.