Här är de hetaste IT-kompetenserna där lönerna förväntas stiga

IT-lönebarometern visar att företagen även fortsättningsvis upplever att det generellt sett är svårt att säkerställa tillgången på IT-kompetens. Men för en del kategorier är utmaningen större än för andra.

De hetaste grupperna enligt it-lönebarometern är:

  • Arkitektur- och affärskompetens
  • IT-specialister
  • Utveckling och programmering
  • IT-ledning och -styrning

Svårast att rekrytera är vissa typer av specialister samt personer med arkitektur- och affärskompetens. Vi vet att efterfrågan på till exempel säkerhetskompetens har ökat stadigt i modern tid och detta kommer sannolikt att hålla i sig. Samtidigt tycks trycket på erfaren kompetens som besitter kombinationen av djupare IT-insikter och affärsförståelse fortsätta att öka.

Även behovet av IT-ledning och -styrning, såsom seniora projektledare, tycks större än vad som finns tillgängligt. Dessutom efterfrågas förstås alltid erfaren utvecklarkompetens i en värld som blir alltmer digitalt driven.

Givetvis finns det gott om undantag, men relativt sett kan vi också konstatera att försäljningskompetens – gissningsvis av mer generisk karaktär – inte uppfattas som så stor utmaning för tillfället. Inte heller övriga chefer eller personer i företagsledande befattningar anses lika tufft att få tag på som kategorierna ovan.

Samtidigt ligger ersättningarna för just chefer på c-nivå och säljarna en bra bit över specialister, arkitekter, IT-chefer och utvecklare.  Vi bör därmed kunna förvänta oss att lönenivåerna för dessa grupper av IT-kompetens som är svårast att rekrytera kommer att dra iväg under de närmaste åren. Inte mycket talar nämligen för att tillgången på kritisk kompetens kommer att öka i samma takt som efterfrågan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.