Förändrat arbetsliv för IT-kompetensen i coronans spår

Mycket förändrades i samband med att coronapandemin slog till ifjol. Inte minst gäller det hur vi förhåller oss till arbetslivet. En överväldigande majoritet av landets IT-proffs har under det senaste året jobbat större delen av sin arbetstid hemifrån. Med stor sannolikhet har attityden till hur vi föredrar att jobba påverkats permanent. Men allt är inte oproblematiskt.

På makronivå innebar coronaåret 2020 ett kraftigt avbräck i de flesta av världens ekonomier. I Sverige sjönk BNP med rekordhöga åtta procent mellan det första och andra kvartalet. Förutom personliga tragedier och nationella trauman på många plan, så innebar 2020 också ett elddop för IT-sektorn. När tider av oro och osäkerhet infinner sig så är ju en naturlig konsekvens att företag och kunder håller hårdare i plånboken. Planerade investeringar skjuts på framtiden och avvaktande försiktighet tenderar att prägla agendan.

Nya sätt att jobba

Trots detta är nog IT-området mer förskonad än många andra. För enskilda bolag kan det förstås ha blivit katastrofala följder, men på det hela taget har hjulen snurrat hyfsat ändå.

Fokus för många IT-organisationer har varit på att hålla nere kostnader, fortsätta omställningen mot digitalisering och automatisering samt hantera nya typer av risk- och säkerhetsfrågor. Detta är utmaningar som inte försvinner för att världen drabbas av en pandemi. Tvärtom. För många – individer såväl som företag – har det senaste året inneburit att man tvingats lära sig arbeta på nya sätt. Ett mer flexibelt arbetsliv driver ju förstås också på behovet av kvalificerade IT-tjänster och IT-kompetens.

Har du jobbat hemifrån under det senaste året? Källa: IT-lönebarometern 2021

Att jobba från andra ställen än kontoret har förstås även landets IT-kompetens gjort i en utsträckning som aldrig tidigare skådats. I princip alla har jobbat hemifrån under det gångna året och när pandemin en gång har klingat av kan vi räkna med att nya sätt att förhålla oss till arbetslivet är här för att stanna.

Erfarenheterna av hemarbetet tycks vara övervägande positiva. Större frihet och möjlighet att själv lägga upp sin arbetsdag; att slippa lägga tid och pengar på att pendla och bättre förutsättningar för att fokusera och koncentrera sig på att lösa uppgifter är några av de mest framträdande omdömena.

Har du känt mer eller mindre arbetsglädjen under det senaste året? Källa: IT-lönebarometern 2021

Samtidigt har vi också en del kvar att lära när det gäller hur vi hanterar ett mer flexibelt sätt att arbeta. Bristen på social samvaro med kollegor; avsaknad av idé- och erfarenhetsutbyte samt kommunikationssvårigheter i vissa sammanhang hör till medaljens baksida.

En anmärkningsvärt hög andel av IT-kompetensen uppger också att man känt en minskad arbetsglädje under 2020. I synnerhet gäller detta kvinnliga IT-proffs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.