Äldre IT-proffs – en outnyttjad potential!

KS_bild_6

Äldre IT-proffs – en outnyttjad potential!

Trots kompetensbristen upplever många av de mer seniora IT-proffsen att de ratas på grund av sin ålder. Knappast hållbart i ett skede då den digitala revolutionen rullar snabbare än någonsin. Många företag skulle tjäna på att fundera särskilt över hur man kan attrahera och behålla den mest erfarna IT-kompetensen.

 Det är inget fel på självförtroende hos IT-proffsen generellt sett. På goda grunder får man konstatera. Att arbetsgivarnas intresse för dem är på topp är man i högsta grad medveten om. På frågan ”Hur attraktiv upplever du att du är på arbetsmarknaden?” svarar närmare 80 procent att de upplever sig som ganska eller mycket attraktiva.

Det är förstås ingen uppseendeväckande siffra med tanke på hur rivet efter IT-kompetens kommit att utvecklas. Många vittnar om att rekryterarnas uppvaktning intensifierats under senare år och framför alltmer erfaren IT-kompetens är ju en trång sektor för många företag.

Hur attraktiv upplever du att du är på arbetsmarknaden? (Källa: IT-lönebarometern 2022, Eastbrook)

Men det framträder också en något motsägelsefull bild. En av fem anser sig vara måttligt efterfrågade. Den här gruppen utgörs nästan uteslutande av äldre personer med egna erfarenheter av att deras ålder betraktas som en belastning ute på företagen.

Uppenbarligen råder fortfarande en uppfattning ute hos många företag att äldre personer inte alltid är en. Risken är uppenbar att detta synsätt leder till att man går miste om erfaren och värdefull kompetens.

Man kan misstänka att det finnas en uppfattning – berättigad eller ej – ute hos många företag och rekryterare att äldre personer inte alltid har förmågan att se vår snabbt föränderliga värld med nya ögon. Att bibehålla nyfikenhet och en uppriktig önskan att utvecklas är viktigare än någonsin även om man börjar komma upp i åren.

Samtidigt finns en utbredd idé om att yngre personer springer snabbare, är mer formbara och kanske mindre ifrågasättande än de äldre IT-proffsen. Detta kan ju vara egenskaper som är positiva i vissa sammanhang, men att slentrianmässigt fokusera enbart på yngre är inte hållbart i längden. Kampen om IT-talangerna kommer knappast att bli mindre brutal framöver.

IT-lönebarometern från Eastbrook startades 2007 och är en av landets mest omfattande kartläggningar av IT-kompetensens löner bonusar och andra förmåner.

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.