Sveriges IT-proffs – allt nöjdare!

KS_bild_6

Sveriges IT-proffs – allt nöjdare!

Landets IT-kompetens är alltmer nöjd med sitt jobb. Detta är en tydlig trend under de senaste fem åren enligt IT-lönebarometern. Närmare fyra av fem säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande anställning.

Samtidigt är ligger andelen som är missnöjda med sin arbetssituation på en konstant nivå strax under 10 procent.

Hur nöjd eller missnöjd är du med din nuvarande anställning? Andel “Ganska nöjda” eller Mycket nöjda”. (Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook)

Allra nöjdast är säljare och personer i företagsledande befattning. Minst nöjda är IT-kompetens inom drift- och förvaltning. Även om det alltså vid en ytlig betraktelse kan tyckas finnas en korrelation mellan hur nöjd man är och hur hög lön man får, bör inte detta samband överdrivas. Andra faktorer såsom möjligheten att påverka sitt professionella liv i bredare bemärkelse har också stor betydelse för hur man upplever sin situation.

En annan förklaring till varför IT-talangerna förefaller att trivas på jobbet är förstås att man är så hett eftertraktade. I en situation där bristen på kvalificerad IT-kompetens blir alltmer akut befinner man sig ju i en gynnsam position gentemot arbetsgivaren. Hela 80 procent av IT-proffsen upplever sig vara attraktiv på arbetsmarknaden kunde vi konstatera i senaste IT-lönebarometern. Samtidigt finns en risk att en alltför överhettad IT-sektor också skapar stress och andra negativa omständigheter som gör arbetsplatserna mindre angenäma.

Läs mer om IT-lönebarometern!

IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.