Sveriges IT-proffs – allt nöjdare!

Landets IT-kompetens är alltmer nöjd med sitt jobb. Detta är en tydlig trend under de senaste fem åren enligt IT-lönebarometern. Närmare fyra av fem säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande anställning. Samtidigt är ligger andelen som är missnöjda med sin arbetssituation på en konstant nivå strax under 10 procent. Hur nöjd […]