Frysta löner för IT-proffsen 2020

Den förväntade löneökningen under förra året kom på skam. I alla fall upplever en majoritet av IT-kompetensen själva att den löneutveckling som man sett fram emot uteblev under coronaåret 2020.

Även om det knappast är en dramatisk inbromsning som skett, så är ändå den allmänna känslan att pandemin utgjorde en hämmande faktor för IT-lönernas utveckling under fjolåret. En överväldigande majoritet av de IT-proffs som tillfrågats i IT-lönebarometern upplever att de löneökningar som normalt sett skulle skett har uteblivit. Nästan 60 procent tror att löneutvecklingen dämpats av coronans framfart. IT-lönebarometerns kartläggning bekräftar den bilden.

Hur upplever du att pandemin hittills påverkat löneutvecklingen? Källa: IT-lönebarometern 2021

Det finns flera orsaker till att kompensationspaketen för landets IT-proffs stagnerat under 2020. En är att många organisationer helt enkelt har skjutit på lönesamtalen av praktiska skäl. Antagligen har pandemin också fört med sig att företagen varit mer försiktiga med att nyanställa. När hjulen väl börjar snurra för fullt kan detta kan leda till att lönerna för mer senior kompetens skjuter i höjden ytterligare då nyrekryteringen av juniorer att träna upp satts på tillfälligt undantag. I synnerhet som erfaren IT- och affärskompetens är det som redan tidigare rådde störst brist på.

Även konsulterna har haft något tuffare tider. Men även om arvodena har konserverats eller till och med sänkts under det senaste året inom de flesta områden, så är detta av allt att döma ett övergående tillstånd. När proppen går ur på allvar lär det vankas goda tider för IT-konsulter över hela välden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.