5 åtgärder för att säkra utvecklarna

Hela världen ska digitaliseras. AI, IoT, blockkedjor och mycket annat ska utgöra fundamentet för morgondagens datadrivna värld. Frågan är dock: hur säkerställa tillgången på den IT-kompetens som ska bygga denna värld? Den frågan är knappast ny, men tycks bli allt knepigare att besvara.

2022 kommer det behövas 70 000 fler som arbetar med IT spådde IT&Telekomföretagen härom året. 30 procent av IT-jobben i världen kommer inte att kunna tillsättas menar IDC.

Och trots att efterfrågan stiger markant och antalet behöriga till IT-utbildningarna också ökar, har det inte tillkommit nya utbildningsplatser i alls samma takt.

Efterfrågan har exploderat – inte lönerna

Det som länge betraktats som en stor utmaning – att säkerställa affärskritisk IT-kompetens – blir alltså bara tuffare med tiden. Andelen företag som anser det vara svårt eller mycket svårt att rekrytera utvecklare har gått från drygt 50 procent för fyra år sedan till 70 procent i dag visar IT-lönebarometern.

Andelen företag som anser det vara svårt eller mycket svårt att rekrytera utvecklare 2016-2019. Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

Samtidigt har lönerna knappast växt i samma takt. Jämför vi hela kompensationsmixen för utvecklare och programmerare i IT-lönebarometern 2016-2019, så är det en linjär och tämligen måttlig ökning som har skett. Vi kan alltså förvänta oss att lönerna för åtminstone erfarna utvecklar kommer att sticka iväg de närmaste åren.

Kompensationsmixen för utvecklare och programmerare 2016-2019. Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

Frågan är vad som kan göras för att ända hantera situationen. Baserat på erfarenheter och egen research lyfter vi här fram områden att fokusera särskilt på.

5 åtgärder för att säkra utvecklarna:

  1. Öka förståelsen för drivkrafterna hos den kompetens som du är beroende av. Jobba med Employer Image, men inte som en tom gest, utan se till att på riktigt möta de behov som dina nyckelmedarbetare har.
  2. Bejaka de positiva aspekterna av gig- och nätverksekonomin. Jobba okonventionellt och leta stjärnor på ställen som tidigare inte funnits på kartan. Var kreativ och hitta alternativ till gamla sätt att jobba med att attrahera och rekrytera kompetens.
  3. Lönen är inte viktigast, men ändå alltid central. Se över kompensationspaketen och anpassa efter en delvis helt ny logik.
  4. Släpp idén om den traditionella anställningsformen där kärnan utgörs av att befinna sig fysiskt på en viss plats under en viss tid. Detta är en norm som hör industrisamhället till. Betona och belöna istället resultat och lyft fram ett ledarskap som kretsar kring vad som åstadkoms.
  5. Etablera ett ledarskap som är prestigelöst, nyfiket och meritokratiskt. I en exponentiellt föränderlig värld är den egna organisationens oförmåga att se bortom paradigmskiften ofta det största hotet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.