15 IT-befattningar som toppar löneutvecklingen för 2021

Det råder ingen tvekan om att pandemin åtminstone tillfälligt haft en hämmande inverkan på löneutvecklingen hos landets IT-proffs. Dock kommer behovet av IT-kompetens knappast att mattas i det närmaste. Omställningen till en mer digitaliserad värld, som sker i allt snabba takt i alla delar av samhället, kräver sin kompetens.

Samtidigt finns andra utmaningar att hantera. Informationssäkerhet och nya typer av IT-risker har letat sig högt upp på agendan i de flesta organisationer. Sårbarheten i morgondagens digitala ekosystem måste hållas under kontroll och detta driver också rekryteringsbehovet.

När Eastbrook sammanställt IT-lönebarometern för 2021 är det tre grupper som ökar sina löner mest:

 1. Arkitekter och annan affärkompetens
 2. Säljare och konsulter
 3. Utvecklare med erfarenhet och specialistkompetens

Här är 15 vanliga befattningar som ökar mest (>3%):

 • Applikationsansvarig
 • Databasadministratör
 • Databasarkitekt
 • Databasutvecklare/-modellerare
 • IT-säkerhetsspecialist
 • IT-säljare
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Programmerare/utvecklare
 • Projektledare
 • Systemarkitekt
 • Systemintegratör
 • Systemutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Verksamhetsutvecklare

 

Källa: IT-lönebarometern 2021, Eastbrook

IT-lönebarometern från Eastbrook startades 2007 och är en av landets mest omfattande kartläggningar av IT-kompetensens löner bonusar och andra förmåner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.