Har ni råd att rata äldre IT-proffs?

Det är tufft att attrahera rätt IT-talanger. I IT-lönebarometern uppger tre av fyra chefer med IT-personalansvar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med kombinationen IT och affärsförståelse. Just den typen av kompetens är också särskilt affärskritisk samtidigt som den i allmänhet kräver erfarenhet. Att tillskansa sig en mer komplex förståelse för hur IT kan tjäna utvecklingen av gamla och nya affärsmodeller kräver i allmänhet att man varit med ett tag.

Ändå tycks erfarenhet långt ifrån alltid betraktas som värdefullt. På frågan om stigande ålder primärt varit en tillgång eller en belastning i karriärhänseende, upplever fler än hälften av de tillfrågade över 60 år att detta betraktas som en belastning av arbetsgivaren. Detta är en tendens som tilltagit, vilket kan tyckas märkligt i en tid då senior kompetens samtidigt efterfrågas mer än någonsin. Inte minst med tanke på att erfarenhet kommer med ålder och att kombinationen IT-kompetens och affärsförståelse är extremt efterfrågad.

Upplever du att arbetsgivare vid rekrytering av IT-kompetens generellt sett betraktar stigande ålder som en en tillgång eller en belastning? [<60 år] Källa: IT-lönebarometern

Man kan misstänka att det finnas en uppfattning – berättigad eller ej – ute hos många företag och rekryterare att äldre personer inte alltid har förmågan att se vår snabbt föränderliga värld med nya ögon. Att bibehålla nyfikenhet och en uppriktig önskan att utvecklas är viktigare än någonsin även om man börjar komma upp i åren.

Samtidigt finns en utbredd idé om att yngre personer springer snabbare, är mer formbara och kanske mindre ifrågasättande än de äldre IT-proffsen. Detta kan ju vara egenskaper som är positiva i vissa sammanhang, men att slentrianmässigt fokusera enbart på yngre är inte hållbart i längden. Kampen om IT-talangerna kommer knappast att bli mindre brutal framöver.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.