5 IT-områden där lönerna ökar mest 2021

Den förväntade löneutvecklingen kom på skam 2020 till följd av pandemin. Inför 2021 råder en försiktig optimism och många spår att uteblivna löneökningar i viss mån ska kompenseras.

När Eastbrook sammanställt IT-lönebarometern för 2021 är det några kompetensområden som särskilt sticker när det gäller efterfrågan. Vi lyfter här fram fem segment där löneökningarna förväntas överstiga 5 procent.

1. Krav-och systemanalys – 7,4%

Kombinationen av ren IT-kompetens och affärsförståelse är alltmer kritisk och den typen av profiler har det länge rått brist på. I en allt hetare IT-marknad är krav-och systemanalyskompetens central.

2. IT-säkerhet – 6,4%

Informations- och IT-säkerhet har aldrig varit mer i fokus än nu. Cyberkriminaliteten ökar i takt med att nya användarbeteenden tar form och digitalisering exploderar på alla områden. Kvalificerad kompetens som kan hjälpa till att möta de nya och snabbt föränderliga hoten är extremt svår att få tag på.

3. Applikationsutveckling – 6,1%

Behovet av en säker, transparent och flexibel modell för att hantera och utveckla affärskritiska applikationer tycks hålla i sig. Såväl utvecklingskunnande som kompetens relaterad till drift och förvaltning av applikationer (AMS) kommer även framgent att vara attraktiv.

4. Business Intelligence – 6,1%

BI-trenden är alltjämt ihållande och att suget efter BI-kompetens ökar är en konsekvens av den datadrivna samtid som vi lever i. Problemet i dag är inte att komma över data utan att strukturera, tolka, analysera och agera på densamma.

5. Molntjänster – 5,2%

När molnlösningar är legio för de flesta företag och det sen serverlösa IT-miljön blir mer eller mindre standard för många ställs förstås också större krav på kompetens inom detta område. Även underliggande trender som till exempel platform-as-a-service (Paas) och nya sätt att hantera integration i Saas-baserade ekosystem driver på löneutvecklingen.

Källa: IT-lönebarometern 2021, Eastbrook

IT-lönebarometern från Eastbrook startades 2007 och är en av landets mest omfattande kartläggningar av IT-kompetensens löner bonusar och andra förmåner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.