Inlägg

Reading tips w. 11 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Fintech and the Cloud are converging – Keep Your Eyes on the Prize, bankers!

Two major trends predicted to have a profound impact on the business world have earned a tremendous and reasonable attention the past few years – Cloud Computing and Fintech. Now they are about to converge which will create a €200 billion worth vacuum within the EU alone.

Läs mer

Reading tips w. 9 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

From around the world:

Läs mer

Kan Swedbank bli bäst i klassen?

Swedbanks tf VD Birgitte Bonnesen påstår i gårdagens DI (160212) att banken inte behöver bekymra sig över att kundnöjdheten försämrats. Detta är fel och det har jag redan skrivit om här.

I intervjun säger hon vidare att Swedbank aldrig kan bli lika bra som konkurrenten Handelsbanken. Hon säger inte så rakt ut, men det är andemeningen. Hon menar att Swedbank med sin bredare approach inte kan ha lika nöjda kunder som Handelsbanken med sin decentraliserade och lokalt förankrade modell. Detta är förstås ett anmärkningsvärt uttalande och frågan är om det stämmer.

Läs mer

Vikande kundnöjdhet under Wolf – Swedbanks verkliga kris

Bra att Swedbankdirektörernas tveksamma fastighetsaffärer granskas och eventuellt också kritiseras. Huruvida man begått formella fel eller ej har jag egentligen ingen uppfattning om, men en annan sak slår mig när det gäller rapporteringen om Swedbanks kris: Varför hörs så anmärkningsvärt lite om hur kunderna uppfattar banken?

Anders Sundström mumlade någonting närmast pliktskyldigt om kundnöjdhet, men hur privatpersoner och företag egentligen upplever Swedbanks förmåga att möta deras behov tycks få reflektera över.

Läs mer

Reading tips w. 6 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 5 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 3 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blogposts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

people_2
From around the world:

Läs mer

Gamla banker vs. nya fintech-bolag – vem vinner ödeskampen om SME-företagens hjärtan?

Av Kristian Sundberg

I Finansbarometern får företagen ge sin syn på sina affärsbanker och på hur behovet av finansiella tjänster ser ut. Vi har identifierat två arketyper av företag utifrån deras relation till bankerna idag. Det här är viktigt eftersom det ger en fingervisning om vilka hot och möjligheter som finns på framtidens marknad för finansiella tjänster. Såväl för de gamla storbankerna som för de nya fintech-aktörerna.

Den ena av de två grupperna kallar vi för ”Kunskapsföretag”, medan den andra har fått namnet ”Traditionella företag”. Det här är förstås generiska och förenklade benämningar, men bägge dessa kluster av företag är betydelsefulla eftersom de tillsammans utgör en majoritet av marknaden.

Läs mer

Rigid företagskultur och kortsiktigt ledarskap främsta hotet mot bankerna – 4 problemområden

Att förutsättningarna för de gamla bankerna är på väg att förändras dramatiskt är ingen överdrift. Man kan med fog påstå är hotet från fintech-bolag och nya typer av digitala tjänster en extremt tuff utmaning för de etablerade bankerna. Man kan också hävda att utmaningarna när det gäller att hantera gamla IT-system och anpassa infrastrukturen efter morgondagen behov är närmast oöverstigliga. Med hårdare regelverk och en allmänt negativ attityd till de gamla storbankerna läggs ytterligare sten på börda. Men det största hotet av dem alla kommer ändå från ett helt annat håll – nämligen inifrån den egna organisationen.

Läs mer