7 IT-områden där lönerna ökar mest 2023

Även om det råder stor osäkerhet och oro i omvärlden finns det några IT-kompetenser som är hetare än någonsin. Eastbrook har sammanställt IT-lönebarometern för 2023 och lyfter här fram sju segment där lönerna förväntas stiga väsentligt framöver. 1. IT-säkerhet Ryssland angrepp på Ukraina driver behovet av IT-säkerhetskompetens ytterligare. Förmågan att utveckla och implementera säkerhetslösningar, hantera […]

Måttligt bonusökning för IT-proffsen

Den förväntade genomsnittliga bonusen för 2023 är cirka 66 000 kronor för de IT-proffs som har bonus. Detta är marginellt högre än fjolåret och indikerar att det gnisslar i ekonomin. När tuffare tider stundar pressas de rörliga lönedelarna tillbaka. Många företag som upplevde osäkerhet under 2020 och 2021 höll igen med bonusutbetalningarna och förväntningarna inför […]

IT-lönebarometern H1 2023 – Key Findings

Här är några slutsatser från IT-lönebarometern H1 2023 sammanfattade på en minut. Vad driver IT-lönerna för närvarande? Löneutveckling 2023 Kompensationsmixen Attityder Förmåner Se filmen här (ca 1 minut):https://youtu.be/oSzkUxglX18 Läs mer om IT-lönebarometern! IT-lönebarometern är en omfattande årlig kartlägganing av löner, bonusar och andra ersättningar bland landets IT-kompetens. Läs mer här >>

Så mycket ökar IT-lönerna 2023

Landets IT-proffs kan förvänta sig ett lönelyft på 2,8 procent under innevarande år. Det visar IT-lönebarometerns prognos för 2023 som presenterades förra veckan. Samtidigt kan en stigande oro hos delar av den svenska IT-kompetensen skönjas. Vi befinner oss i ett läge där en rad olika omvärldsfaktorer gör det ovanligt knepigt att sia om vilken löneutveckling […]

Sveriges IT-proffs – allt nöjdare!

Landets IT-kompetens är alltmer nöjd med sitt jobb. Detta är en tydlig trend under de senaste fem åren enligt IT-lönebarometern. Närmare fyra av fem säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande anställning. Samtidigt är ligger andelen som är missnöjda med sin arbetssituation på en konstant nivå strax under 10 procent. Hur nöjd […]

Äldre IT-proffs – en outnyttjad potential!

Trots kompetensbristen upplever många av de mer seniora IT-proffsen att de ratas på grund av sin ålder. Knappast hållbart i ett skede då den digitala revolutionen rullar snabbare än någonsin. Många företag skulle tjäna på att fundera särskilt över hur man kan attrahera och behålla den mest erfarna IT-kompetensen.  Det är inget fel på självförtroende […]

Stor spridning på IT-proffsens förmåner

22 700 kronor är värdet på de förmåner som IT-kompetensen uppbär årligen i genomsnitt. Flextid, friskvård och extra semester värderas högst, men preferenserna varierar mellan olika grupper. Vilka förmåner som anses viktigast varierar något med åldern. Flextid tenderar att värderas högra i de yngre åldersgrupperna, medan extra semesterdagar blir viktigare från 40 år och uppåt. […]

Vad händer med efterfrågan på IT-kompetens?

Osäkra tider stundar. Kommer behovet av kvalificerad IT-kompetens att kvarstå eller går vi mot en situation där allt fler trampar på bromsen? Här ett kort resonemang från IT-lönebarometern om hur konkurrensen om IT-talangerna kan tänkas utvecklas. Knappat hade världen tagit sig igenom en kris innan nästa var ett faktum. Ryssland brutala angrepp på Ukraina är […]

De 10 mest efterfrågade IT-kompetenserna

Behovet av IT-kompetens kommer knappast att mattas i det närmaste. Omställningen till en mer digitaliserad värld, som sker i allt snabba takt i alla delar av samhället, kräver sin kompetens. Samtidigt finns andra utmaningar att hantera. Informationssäkerhet och nya typer av IT-risker har letat sig högt upp på agendan i de flesta organisationer. Sårbarheten i […]

IT-lönerna 2022: 2,4% ökning

“Vi söker hela tiden utvecklare men har svårt att hitta. Man vill ha bred kompetens, men vi börjar alltmer se att man behöver djup också” I förra rapporten såg vi att den allmänna känslan bland IT-proffsen själva var att cornapandemin utgjorde en hämmande faktor för lönernas utveckling under 2020 och att löneökningarna under det året […]