Köpvillkor

Eastbrook Information Lab AB:s köpvillkor

Följande köpvillkor gäller Eastbrook Information Lab AB:s försäljning via internet.

1. Beställning

Beställning sker på adressen  https://www.eastbrooklab.se

Bindande köpeavtal uppkommer när Eastbrook Information Lab AB har registrerat kundens beställning. Kunden har rätt att före leverans från Eastbrook Information Lab AB annullera sin beställning.

2. Uppgifter om kunden

För att kunna beställa måste kunden samtycka till att Eastbrook Information Lab AB registrerar vissa uppgifter om kunden som t ex namn- och adressuppgifter. Eastbrook Information Lab AB behandlar kundens uppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här: Vår personuppgiftspolicy

3. Priser

Gällande pris är det som vid beställningstillfället finns angivet i webbshopen.

Alla priser i webbshopen anges exklusive moms. För närvarande utgår moms med 25%.

Leverans sker digitalt om inget annat överenskommits. Ingen fraktavgift tillkommer för leveranser som sker digitalt.

4. Leveransvillkor

Normal leveranstid är mindre än en (1) arbetsdag räknat från beställningsdagen.

Eastbrook Information Lab AB reserverar sig mot eventuella dröjsmål p.g.a. oförutsedda omständigheter.

6. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura inom tjugo (20) dagar räknat från fakturadatum.

Eventuell dröjsmålsränta vid försenad betalning debiteras i enlighet med räntelagen.

Eastbrook Information Lab AB har rätt att häva köpet om betalning inte erläggs.

9. Ansvarsbegränsning

Eastbrook Information Lab AB tar inget ansvar för att informationen är heltäckande och tar heller inget ansvar för eventuella konsekvenser som användandet av denna information kan tänkas leda till såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt förlust med anledning av Eastbrook Information Lab AB:s produkter.

Rapporterna är distribuerade med en licens avsedd för en användare om inget annat är överenskommet. Mångfaldigandet av innehållet av rapporterna, helt eller delvis, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, utan medgivande från Eastbrook Information Lab AB.

All kontakt med Eastbrook Information Lab AB skall ske genom Eastbrook Information Lab AB:s kundsupport via e-post  info@eastbrooklab.se, telefon 08-410 688 10.

2018-05-01

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.