Bankerna toppar IT-löneligan

Ingen annan bransch driver på löneutvecklingen hos landets IT-kompetens som bank- och finanssektorn. Här är såväl de fasta lönerna som konsultarvodena högst och här ökar också ersättningarna mer än någon annanstans.

Totalt sett ligger lönenivåerna bland IT-proffsen hos banker och finansbolag cirka 15 procent högre än genomsnittet och utvecklarna kan räkna med 4 000 kronor mer i månadslön jämfört med kollegorna i övriga branscher. IT-lönerna inom banksektorn ökar också snabbare än på andra håll.

IT-lönerna i bank- och finanssektorn jämfört med genomsnittet. Källa: IT-lönebarometern 2021, Eastbrook

Den digitala omställningen i samhället driver förstås på IT-lönerna generellt sett, men det paradigmskifte som bankerna befinner sig i är exceptionellt och kräver kvalificerad IT- och verksamhetskompetens i en aldrig tidigare skådad omfattning. Affärsmodeller i förändring, nya regelverk och kundernas krav på nya typer av e-tjänster i världsklass ställer höga krav på bankernas förmåga att attrahera rätt kompetens.

Småföretagens betyg på bankerna olika kanaler indikerar hur kundernas förväntningar på solida digitala tjänster – och därmed efterfrågan på kvalificerad IT-kompetens – ökar. Källa: Finansbarometern 2021, Eastbrook

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.