Årets affärsbank 2018:

Handelsbanken företagens favorit

Handelsbanken är återigen “Årets affärsbank” när de svenska företagen rankar sina banker. Bland såväl de minsta som de medelstora kunderna är man i topp när Eastbrook och Finansbarometern för sextonde årets i rad presenterar sina utmärkelser.

I undersökningen Finansbarometern har analysföretaget Eastbrook för sextonde året i rad låtit beslutsfattare från landets företag ranka de affärsbanker man anlitar.

Förutsättningarna för affärsbanker och andra finansnära aktörer är på väg att dramatiskt förändras. Nya krav och förväntningar kan skönjas från kundernas sida i takt med att digitaliseringen fundamentalt förändrar världen runtomkring oss. Bortom det paradigmskifte som vi bara befinner oss i inledningen av, kan vi ana en affärslogik som är totalt annorlunda än dagens.

Nu dyker också nya spelare upp och utmanar samtidigt som gamla aktörer från andra branscher sneglar lystet på det som hittills varit bankernas revir. Oligopolet faller och exakt vilken roll bankerna kommer att ta i framtiden återstår att se. Klart är att den som inte förmår ställa om kommer att få svårt att behålla kundernas förtroende.

– Avsaknaden av visioner när det gäller vad man vill åstadkomma hos kunderna bortom paradigmskiftet är påtaglig. Bankernas traditionella och ofta rigida kultur kan möjligen hantera en mer inkrementell utveckling, men innovation i djupare bemärkelse har man inte riktigt förutsättningar för i dagsläget, säger Kristian Sundberg, VD på Eastbrook.

Och trots att den gamla banklogiken i många avseenden är på väg att ersättas, så är bankernas erbjudanden gentemot företagen i grunden detsamma. Sanningen är att även om mycket innovation och nydanade tankearbete sker just nu inom alla storbankerna, så finns det få tecken på nya affärsmodeller eller visioner bortom det vi är vana vid. Och framförallt småföretegns börjar bli otåliga.

Nordea och Danske Bank fortsätter att tappa en del bland de minsta kunderna, medan SEB i årets mätning faller dramatiskt. SEB:s kunder återfinns i hög grad i storstadsregioner och i kunskapsintensiva tjänstebranscher. Dessa företag efterfrågar inte kontor och lokal närvara i första hand, men ställer desto högre krav på bra e-tjänster.

– I en omvärld som erbjuder allt bättre stöd för de datadrivna affärsprocesserna kan bankernas relativt statiska erbjudanden kännas som ett steg bakåt för de mest digitalt mogna kunderna, säger Kristian Sundberg, VD på Eastbrook.

Handelsbankens klassiska modell med djup lokal förankring, omfattande kontorsnät och decentraliserad filosofi premieras alltjämt av bankens kunder. Man uppskattar det personliga bemötandet och att det mesta är sig likt sedan tidigare. Framförallt är det bland de allra minsta företagen som Handelsbankens överlägsna kundförtroende märks tydligast.

Bland de lite större företagen är det egentligen bara Nordea som tappar i årets ranking. Swedbank har en relativt stabil position bland såväl de mindre som medelstora företagen och tycks definitivt ha brutit sin under många år negativa trend.

För Nordeas är det de allra minsta kunderna med under 5 anställda som drar ner totalbetyget. Bland de lite större småföretagen ser det bättre ut. Men bilden av Nordea har länge varit negativ. Aldrig så framsynta Open Banking-satsningar i alla ära; i kundernas vardag är det vad som erbjuds här och nu som räknas och där har inte mycket hänt. Dessutom är banken image fortfarande ansatt och exempelvis beslutet att flytta huvudkontoret till Finland spökar fortfarande hos många kunder.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.