Handelsbanken är återigen “Årets affärsbank” när de svenska företagen rankar sina banker. Bland såväl de minsta som de medelstora kunderna är man i topp när Eastbrook och Finansbarometern för femtonde årets i rad presenterar sina utmärkelser.

Förutsättningarna för affärsbanker och andra finansnära aktörer är på väg att dramatiskt förändras. I digitaliseringen kölvatten kommer nya typer av krav att ställas av företagen och det som tidigare var distinkt olika branscher kan alltmer komma att närma sig varandra. Vad en bank är kan inte längre tas för givet. Åtminstone är detta vad vi kan vänta oss runt hörnet.

Men trots att den gamla banklogiken i många avseenden är på väg att ersättas, så är det än så länge inte mycket nytt som märks ute hos kunderna. Med några undantag är det heller inga anmärkningsvärda skillnader när det gäller hur företagskundernas ser på sina banker nu jämfört med för ett år sedan. Sanningen är att mycket innovation och nydanade tankearbete sker just nu inom alla storbankerna, men hittills stannar det mesta bakom lykta dörrar och några tydliga visioner om hur framtidens bank ska se ut har ännu inte kommunicerats.

I undersökningen Finansbarometern har analysföretaget Eastbrook för femtonde året i rad låtit besluts-fattare från landets företag ranka de affärsbanker man anlitar.

Handelsbanken är alltjämt företagens favorit. För sjunde året i rad lägger man beslag på utmärkelserna ”Årets affärsbank”. Dessutom erövrar man också utmärkelsen ”Sveriges småföretagsbank. SEB är hack i häl och som trea återfinns Danske Bank. Nordea hamnar återigen på jumboplats.

Handelsbankens klassiska modell med djup lokal förankring, omfattande kontorsnät och decentraliserad filosofi premieras alltjämt av bankens kunder. Man uppskattar det person-liga bemötandet och att det mesta är sig likt sedan tidigare. Framförallt är det bland de allra minsta företagen som Handelsbankens överlägsna kundförtroende märks tydligast.

SEB är med i toppen och tendensen under de senaste åren att man tappar något bland småföretagen tycks vara borta. Avståndet till Handelsbanken krymper i år.

Årets stora uppryckning står Swedbank för. När Finansbarometern lanserade sina utmärkelser strax efter millennieskiftet, var det Swedbank som de tre första åren abonnerade på förstaplatsen. Men under de senaste sex till sju åren har kundernas förtroende stadigt dalat.

– Omsorgen om framförallt de minsta kunderna har brustit under många år. Under Birgitte Bonnesens ledning tycks man nu ha ambitionen att hitta tillbaks till Swedbanks ursprung samtidigt som man bygger för helt nya kundkrav i det digitala paradigmet, säger Kristian Sundberg, VD på Eastbrook.

För Nordeas är det de allra minsta kunderna med under 5 anställda som drar ner totalbetyget. Bland de lite större småföretagen – i synnehet de som har Nordea som huvudbank – ser det betydligt bättre ut. Men bilden av Nordea har länge varit negativ. Först var det styrelseordförandens uttalande om koncernchefens lägenhet, sedan en rad år av instabilitet i e-tjänsterna och ifjol var det Panamabreven som i hög utsträckning kastade sin skugga över Nordea. Nu i år kom så diskussionen om att flytta huvudkontoret, vilket knappast förbättrat bilden av Nordea hos kunderna.

På Nordea har det låga kundförtroendet dock skapat en slags krismedvetenhet som är viktig inför framtiden. Paradoxalt nog är kanske Nordea därför en av de bäst konfigurerade bankerna när det gäller att möta morgondagens kundbehov

. Detta återstår dock att bevisa.

– Mitt intryck är att det egentligen är först under det senaste dryga året som Nordea verkligen på allvar prioriterat och satsat på de minsta företagskunderna. Att det finns en genuin vilja att göra bättre ifrån sig råder det ingen tvekan om, men att vända en så pass djupt befäst och negativ bild som småföretagen sedan länge haft av banken tar tid och kräver tålamod, avslutar Kristian Sundberg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.