5 IT-områden där lönerna ökar mest 2019

När Eastbrook sammanställt IT-lönebarometern för 2019 är det några kompetensområden som sticker ut särskilt när det gäller efterfrågan. Vi lyfter här fram fem segment där löneökningarna förväntas överstiga 5 procent.

1. Applikationsförvaltning/-drift – 5,8%

Behovet av en säker, transparent och flexibel modell för att hantera och utveckla affärskritiska applikationer tycks hålla i sig. Kompetens relaterad till drift och förvaltning av applikationer (AMS) kommer även framgent att vara attraktiv.

2. Business Intelligence – 5,7%

BI-trenden är alltjämt ihållande och att suget efter BI-kompetens ökar är en konsekvens av den datadrivna samtid som vi lever i. Problemet i dag är inte att komma över data utan att strukturera, tolka, analysera och agera på densamma.

3. Scriptning – 5,5%

Behovet av utvecklare av alla slag är närmast outtömligt. Inte minst personer som besitter script-kompetens verkar vara särskilt heta. Främst är det efterfrågan på php- och Rubykodare som tycks driva på löneutvecklingen.

4. SaaS (Software as a Service) – 5,4%

Affärsmodellernas heliga graal i dag stavas SaaS, som ju tappat lite av sin ursprungliga innebörd och snarast blivit synonymt med abonnerade e-tjänster i stort. Alla tycks leta med ljus och lykta efter tjänstebaserade erbjudanden som går att testa i lite skala och som sedan funkar att skala upp.

5. Big-data – 5,1%

Data utgör basnäringen för det paradigmskifte vi befinner oss i början av och som ska ta oss in i en värld där algoritmerna och automatisering genomsyrar tillvaron. Vi kan förvänta oss att rivet efter datarelaterad kompetens bara kommer att öka, och som konsekvens, att lönerna fortsätter att utvecklas.

Källa: IT-lönebarometern 2019, Eastbrook

IT-lönebarometern från Eastbrook startades 2007 och är en av landets mest omfattande kartläggningar av IT-kompetensens löner bonusar och andra förmåner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter om och analyser av löneutvecklingen för IT-proffs.