Stor skillnad på IT-proffsens förmåner

22 000 kronor är värdet på de förmåner som IT-kompetensen uppbär årligen i genomsnitt. Flextid, friskvård och extra semester värderas högst, men preferenserna varierar mellan olika grupper.

Vilka förmåner som anses viktigast varierar något med åldern. Flextid tenderar att värderas högra i de yngre åldersgrupperna, medan extra semesterdagar blir viktigare från 40 år och uppåt.

Precis som tidigare år så är förmåner som är kopplade till mer fritid, flexiblare arbete och hälsa viktigare för kvinnor, medan männen betraktar monetära förmåner av typen vinstdelning, aktier/optioner och bilförmån som klart viktigare än vad kvinnorna gör.

Några viktigast förmåner enligt landets IT-kompetens. Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

Säljarna är den kategori IT-kompetens som uppbär förmåner för det största värdet – drygt 70 000 kronor om året. Därefter kommer företagsledningen på närmare 60 000. Här är det förstås stor skillnad på c-nivå i större bolag och chefer i mindre företag. Övrig IT-kompetens får förmåner på en betydligt mer beskedlig nivå.

Vad som betraktas som förmåner tenderar också att variera med tiden. Vissa saker som till exempel betald mobiltelefon ansågs tidigare vara en förmån utöver den ordinarie lönen, men tenderar alltmer att ses som självklar hygienfaktor. Ännu tydligare blir detta när det kommer till möjlighet till distansarbete, som i pandemins kölvatten får sägas ha blivit ett självklart inslag på det flesta företag.

Värdet på förmånerna på årsbasis hos landets IT-kompetens. Källa: IT-lönebarometern, Eastbrook

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *