Reading tips w. 14 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 12 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 11 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Fintech and the Cloud are converging – Keep Your Eyes on the Prize, bankers!

Two major trends predicted to have a profound impact on the business world have earned a tremendous and reasonable attention the past few years – Cloud Computing and Fintech. Now they are about to converge which will create a €200 billion worth vacuum within the EU alone.

Läs mer

Reading tips w. 10 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 9 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 8 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 7 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

From around the world:

Läs mer

Kan Swedbank bli bäst i klassen?

Swedbanks tf VD Birgitte Bonnesen påstår i gårdagens DI (160212) att banken inte behöver bekymra sig över att kundnöjdheten försämrats. Detta är fel och det har jag redan skrivit om här.

I intervjun säger hon vidare att Swedbank aldrig kan bli lika bra som konkurrenten Handelsbanken. Hon säger inte så rakt ut, men det är andemeningen. Hon menar att Swedbank med sin bredare approach inte kan ha lika nöjda kunder som Handelsbanken med sin decentraliserade och lokalt förankrade modell. Detta är förstås ett anmärkningsvärt uttalande och frågan är om det stämmer.

Läs mer

Vikande kundnöjdhet under Wolf – Swedbanks verkliga kris

Bra att Swedbankdirektörernas tveksamma fastighetsaffärer granskas och eventuellt också kritiseras. Huruvida man begått formella fel eller ej har jag egentligen ingen uppfattning om, men en annan sak slår mig när det gäller rapporteringen om Swedbanks kris: Varför hörs så anmärkningsvärt lite om hur kunderna uppfattar banken?

Anders Sundström mumlade någonting närmast pliktskyldigt om kundnöjdhet, men hur privatpersoner och företag egentligen upplever Swedbanks förmåga att möta deras behov tycks få reflektera över.

Läs mer