Har ni råd att rata äldre IT-proffs?

Det är tufft att attrahera rätt IT-talanger. I IT-lönebarometern uppger tre av fyra chefer med IT-personalansvar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med kombinationen IT och affärsförståelse. Just den typen av kompetens är också särskilt affärskritisk samtidigt som den i allmänhet kräver erfarenhet. Att tillskansa sig en mer komplex förståelse för hur IT kan tjäna utvecklingen av gamla och nya affärsmodeller kräver i allmänhet att man varit med ett tag.

Läs mer

10 IT-befattningar som toppar löneutvecklingen för 2018

När Eastbrook sammanställt IT-lönebarometern för det andra halvåret 2018 är det främst tre kluster som ökar sina löner mest:

  1. Arkitekter och annan affärkompetens
  2. Säljare och konsulter
  3. Särskilt åtråvärda specialister och experter

Läs mer

Visionslöst ledarskap skapar osexiga arbetsgivare

Det talas alltmer om vikten av ett modernt och effektivt ledarskap som utgår från en stark idé kring vad man ska åstadkomma. ”Purpose-Driven Leadership” (i brist på bra översättning) bygger på en stark och tydlig vision som på ett positivt sätt genomsyrar företagskulturen. Ledarskap och företagskultur hamnar också högt på listan när landets IT-kompetens rankar vad som är viktigast när man väljer arbetsgivare.

Tyvärr är det många av våra företag och organisationer som inte tycks leverera på den här punkten. IT-lönebarometern visar istället att en förvånansvärt hög andel av IT-proffsen menar att ledarskap och företagskultur inte håller måttet. I snitt 30 procent anser att man inte har ett ledarskap eller en kultur som är anpassad efter de utmaningar man står inför. En anmärkningsvärt hög siffra.

Läs mer

Incumbent bank shareholders don’t get the digital shift

I just read an interesting post from Chris Skinner on how investment markets are viewing digital transformation among some incumbent banks. This is an important and so far overlooked issue and I have a few reflections of my own:

The investment market, analysts and financial media are screaming for faster horses in a world where incumbent banks must fight for their lives to adapt to the digital paradigm.

There is (rightfully) a lot of talk about the importance of tech knowledge in board rooms and among C-level management, but very little about the fact that shareholders/main owners don’t seem to really get the digital logic.

Instead their short-term perspective is mostly focused on traditional financial KPIs. If they occasionally are paying attention to digital transformation, it’s almost always entirely about increasing productivity of traditional models. Never about visualizing new business opportunities and meta values emerging beyond the paradigm shift.

This is a classical example of “the Innovator’s Dilemma” but is nevertheless an underestimated problem. The lack of understanding among investors tends to get in the way of rapid innovation and cultural change. Why is this? I would blame the absence of clear visions among the incumbent banks themselves. You could hardly expect shareholders, customers, employees or any other stakeholder to be patient unless you can produce a credible and exciting image of where you are going. So far we haven’t seen much of this.

Reading tips w. 16 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 15 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 14 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 12 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Reading tips w. 11 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blog posts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance.

From around the world:

Läs mer

Fintech and the Cloud are converging – Keep Your Eyes on the Prize, bankers!

Two major trends predicted to have a profound impact on the business world have earned a tremendous and reasonable attention the past few years – Cloud Computing and Fintech. Now they are about to converge which will create a €200 billion worth vacuum within the EU alone.

Läs mer