15 IT-befattningar som toppar löneutvecklingen för 2021

Det råder ingen tvekan om att pandemin åtminstone tillfälligt haft en hämmande inverkan på löneutvecklingen hos landets IT-proffs. Dock kommer behovet av IT-kompetens knappast att mattas i det närmaste. Omställningen till en mer digitaliserad värld, som sker i allt snabba takt i alla delar av samhället, kräver sin kompetens.

Samtidigt finns andra utmaningar att hantera. Informationssäkerhet och nya typer av IT-risker har letat sig högt upp på agendan i de flesta organisationer. Sårbarheten i morgondagens digitala ekosystem måste hållas under kontroll och detta driver också rekryteringsbehovet.

När Eastbrook sammanställt IT-lönebarometern för 2021 är det tre grupper som ökar sina löner mest:

  1. Arkitekter och annan affärkompetens
  2. Säljare och konsulter
  3. Utvecklare med erfarenhet och specialistkompetens

Läs mer