Välkommen till Eastbrook!

Vi har lever i en brytningstid där dörren till en helt ny dramatiskt annorlunda värld håller på att öppnas framför våra ögon. I en morgondag som på samma gång rymmer både obehagligheter och enorma möjligheter för såväl företag som individer, gäller det att hitta balansen mellan det som är läskigt och det som kan främja vår egen utveckling – affärsmässigt, professionellt, personligt.

I en virvelvind av förändring vill vi bidra till att skiftet från den gamla världen till den nya blir enklare, roligare och bekvämare. Vi vill skapa nyfikenhet och entusiasm genom faktabaserade argument, begåvade resonemang och erfarenheter från många olika håll. Vi vill bredda perspektiven, tillföra nya synsätt och lösa upp mentala låsningar kring hur verkligheten kan tolkas.

Eastbrook är ett analysföretag som hjälper sina kunder att bättre förstå hur marknaden för finansnära affärstjänster förändras i kölvattnet av digitalisering och nya

omvärldsförutsättningar. Genom att ständigt ha örat mot marken är det vår ambition att läsa av och förstå det som sker och dra slutsatser som går att agera på.

Vi genomför regelbundet egen marknadsresearch och genom faktabaserad analys hjälper vi företag och organisationer att skapa en bättre förståelse och mental beredskap för de utmaningar som framtidens affärslogik för med sig.

I vår verksamhet har vi kontaktytor mot tusentals beslutsfattare, vilka ger oss kontinuerlig återkoppling via våra olika marknadsundersökningskoncept, bland andra Finansbarometern, som har funnits sedan 2003 och som också ligger till grund för utmärkelserna ”Årets affärsbank” respektive ”Sveriges småföteagsbanks”, där företagen varje år får ranka sina banker.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: