Eastbrook

Eastbrook – ett analysföretag

Eastbrook är ett analysföretag som förser sina kunder med affärskritisk kunskap om marknad och kunder. Vi genomför regelbundet egen marknadsresearch och genom faktabaserad analys hjälper vi företag och organisationer att identifiera förestående möjligheter och hot.

Genom vår verksamhet skapar vi breda nätverk med tusentals beslutsfattare, vilka ger oss kontinuerlig återkoppling via våra olika marknadsundersökningskoncept. Eastbrook driver bland annat Finansbarometern och IT-lönebarometern.

Vi tror att undersökningsdata av hög kvalitet och relevans är viktig för att skapa förutsättningar för faktabaserade beslut. Eastbrooka primära ambition är dock inte att leverera data för dess egen skull, utan snarare att sätta vår egen data och annan omvärldsfakta i sitt rätta sammanhang. Vi är som allra bäst på att skapa kunskap och insikt kring affärskritiska utmaningar när vi fungerar som partner till våra kunder.

Eastbrook bildades 2008, men verksamheten har bedrivits i drygt 12 år – tidigare som en del av Exido International. Vi arbetar i hög grad i nätverksform med ett antal olika fristående aktörer som beroende på sammanhang bistår med sin expertis och kompetens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: