Del 1 – sammanfattande analys

”IT-lönebarometern 2018” är på cirka 125 sidor och första delen innehåller analys, diagram och resonemang baserade på vår tolkning av nuläget.

Här presenteras övergripande resultat och slutsatser kring löner, bonusar, förmåner och karriärpreferenser hos den svenska IT-kompetensen.

Del 2 – tabellverk med lönestatistik

I det omfattande och lättillgängliga tabellverket redovisas löne- och bonusstatistik för cirka 250 olika IT-befattningar och områden nedbrutna på företagsstorlekar, branscher, åldrar och regioner. Genom att ”korsköra” olika områden och befattningar, kan man här få en träffsäker bild av löneläget för just den situation som man själv vill studera.

I underlagen framgår också förändringen jämfört med året innan.

 • Innehåll

  Om IT-lönebarometern
  Löner 2018
  Bonus och övriga förmåner
  Attityder till jobb och karriär
  Appendix – lönestatistik (drygt 110 sidor)