Del 1 – analys, diagram och resonemang

”IT-lönebarometern 2017” är på cirka 150 sidor och första delen innehåller analys, diagram och resonemang från årets undersökning, där närmare 2.500 IT-proffs medverkat.

Här presenteras övergripande resultat och slutsatser kring löner, bonusar, förmåner och karriärpreferenser hos den svenska IT-kompetensen.

Del 2 – tabellverk med lönestatistik

tabellI det omfattande och lättillgängliga tabellverket redovisas löne- och bonusstatistik för cirka 250 olika IT-befattningar och områden nedbrutna på företagsstorlekar, branscher, kön, åldrar och regioner. Genom att ”korsköra” olika områden och befattningar, kan man här få en träffsäker bild av löneläget för just den situation som man själv vill studera.

I statistiken framgår också hur löne- och bonusnivåer utvecklats under det senaste året.

 • Innehåll

  Om IT-lönebarometern
  Löner 2017
  Bonus och övriga förmåner
  Attityder till jobb och karriär
  Appendix – lönestatistik (drygt 130 sidor)