Om Finansbarometern

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken.

Urvalet består av alla företag och organisationer i Sverige med fler än 200 anställda samt ett slumpmässigt urval av företag med mellan 1-200 anställda.

Finansbarometern drivs i regi av analysföretaget Eastbrook Information Lab.

Årets utmärkelser
Finansbarometern utgör grunden för de utmärkelser som Eastbrook presenterar:

      • Årets affärsbank
      • Årets revisionsbyrå
      • Sveriges småföretagsbank
      • Årets småföretagsrevisor

De första två utmärkelserna baseras på svar från företag och andra affärsdrivande verksamheter med fler än 100 anställda eller mer än 100 miljoner kronor, medan småföretagsvarianterna bygger på omdömen från företag med mellan en och nio anställda.

Kunderna får betygsätta sina banker och revisionsbyråer utifrån ett antal olika perspektiv. Dels får man ange hur nöjd man är totalt sett, dels betygsätta en rad andra centrala egenskaper såsom pris, e-tjänster, rådgivning och servicenivå. De underliggande omdömena viktas sedan ihop utifrån hur marknaden i sin helhet värdesätter de olika parametrarna. Detta resulterar slutligen i ett totalbetyg som redovisas i form av en ranking.

Analysverktyget

I Finansbarometerns webb-baserade analysverktyg kan du enkelt analysera omfattande marknadsdata och få värdefull insikt i hur kunder resonerar och hur konkurrenterna presterar. Du kan enkelt själv bryta och filtera materialet på ett antal olika segment (bransch, företagsstorlek, sektor, region etc.) På så vis kan skräddarsydda analyser utifrån den egna marknadssituationen snabbt göras för olika ändamål.

Logga in på analysverktyget! (endast kunder)

Undersökningen genomförs som en webbaserad enkät med unika enkätlänkar under senvåren. Rapporterna lanseras i slutet av juni. Drygt 3.000 företag brukar medverka i Finansbarometern, som drivs av analysföretaget Eastbrook Information Lab.

För mer information:
Kristian Sundberg, 070-661 85 95, kristian.sundberg@eastbrooklab.se

Undersökta banker

– Danske Bank
– DnB NOR
– Fristående sparbanker
– Handelsbanken
– Länsförsäkringar Bank
– Nordea
– Provinsbanker
– SEB
– Swedbank
– Ålandsbanken

Undersökta revisionsbyråer

– BDO
– Deloitte
– EY
– Grant Thornton
– KPMG
– Mazars
– PwC