IT-lönebarometern

IT-lönebarometern är Sveriges största oberoende kartläggning av löner och bonusar bland de som jobbar med IT. Rapporten ger ett faktabaserat underlag till varje lönesamtal med all typ av IT-kompetens.

IT-lönebarometern vänder sig till dig som rekryterar och förhandlar om löner och ersättningar och bygger på svar från närmare 2.500 IT-proffs. Tabellverket ger dig ett kraftfullt verktyg för lönesamtal, budgetering och incitamentsprogram.

Rapporten innehåller omfattande och unik lönestatistik för olika IT-befattningar och ger dig djup insikt i vilka nivåer på löner, förmåner och bonusar som andra arbetsgivare erbjuder.

Varför IT-lönebarometern?

 • För att få en extern och oberoende referens för sin egen lönesättning
 • Därför att det är en tung och onödig kostnad att betala högre lön än vad som är motiverat
 • Därför att det kan finnas betydande affärsrisker med att betala alltför låg lön till nyckelpersoner i förhållande till vad konkurrenterna gör

Rapporten ger svar på följande frågor

  • Betalar du rätt lön till IT-medarbetarna eller riskerar du att tappa nyckelpersoner?
  • Vad är rätt lönenivå för just den IT-kompetens du söker? Vad betalar andra företag?
  • Vilka bonusar och andra förmåner erbjuder konkurrenterna? Vilka förmåner är viktigast enligt Sveriges IT-proffs?

Fakta - IT-lönebarometern

  • Omfång: 150 sidor
  • Antal kartlagda befattningar och områden: ca 250
  • Grundad: 2007
  • Leverans: PDF-format omgående
  • Pris: 4.995 kr (ex moms)
  • Betalning: PayPal eller faktura

Kartlagda befattningar, IT-erfarenheter och kompetensområden

Nedan följer en lista med befattningar, kompetenssområden och erfarenheter som omfattas av IT-lönebarometern:

Huvudkategorier
Företagsledning och övriga chefer
IT-ledning och -styrning
Försäljning (IT)
Arkitektur- och affärskompetens
Utveckling och programmering
Drift och förvaltning
IT-specialister

IT-befattningar

Användbarhetsspecialist
Business analyst (affärsanalytiker)
CM (Configuration Manager)
Databasadministratör
Dataanalytiker
Databasanalytiker
Databasarkitekt
Databasutvecklare/-modellerare
Datakommunikationsansvarig
Datautbildningsansvarig
E-handelsansvarig
E-handelsspecialist
Enterprisearkitekt
Förändringsledare
Förvaltningsledare
Helpdesk/support, allmän nivå
Helpdesk/support, specialistnivå
Informationssäkerhetsexpert
Informationssäkerhetshandläggare
IT-ansvarig (ej IT-chef)
IT-arkitekt
IT-beställare
IT-controller
IT-inköpare
IT-samordnare
IT-strateg
IT-säkerhetshandläggare
IT-säkerhetsspecialist
IT-utbildare
Key Account Manager
Kommunikationsspecialist
Kravanalytiker
Kvalitetsansvarig
Lead Developer
Leveransansvarig
Lärare/utbildare
Lösningsarkitekt
Managementkonsult
Messaging/groupware-specialist
Mjukvaruarkitekt
Molntjänst-specialist
Nätverksadministratör
Nätverkstekniker
PC-tekniker
Problem Manager
Processansvarig
Produktansvarig
Programledare
Programmerare/utvecklare
Projektledare (IT)
Strategikonsult
Systemadministratör
Systemanalytiker
Systemarkitekt
Systemerare/systemutvecklare
Systemförvaltare
Systemintegratör
Systemprogrammerare
Systemutvecklingsansvarig
Säljare (IT-tjänster/-produkter)
Tekniker
Teknisk utbildare
Telekommunikationsansvarig
Testare
Testledare
Verksamhetsarkitekt
Verksamhetsutvecklare
Webbredaktör
Webbutvecklare
Webmaster

Chefsbefattningar – IT
CIO
CISO (informationssäkerhetschef)
CTO
Driftchef
IT-chef
Konsultchef (IT)

Övriga chefsbefattningar
Administrativ chef
Affärsområdeschef
Affärsutvecklare
Försäljningschef
Marknadschef
Personal- och rekryteringsansvarig
Teamchef
Teknisk chef
Utvecklingschef
VD
Ägare/grundare

IT-erfarenheter
Active Server Pages (ASP)
Adobe CC
Agil utveckling
Agresso
Ajax
Android
Assembler
BizTalk
Business Objects
C
C#
C++
Cisco
Citrix
CMS
Cobol
Cognos
Continuous Delivery
Cqrs
Crystal Reports
CSS
Delphi
DevOps
Dynamics NAV/AX
Eclipse
EMC
EPiServer
GIT
Google apps
Hadoop
Hibernate
IBS-system
IFS-system
iOS
ITIL
J.D. Edwards (Oracle)
J2EE
Java
JavaScript
JEE
Jeeves
JSP
Kanban
Lawsons system (Movex, M3, S3)
Lean software development
Linux/UNIX
Lotus Domino/Notes
Master Data Management
Microsoft .NET
Microsoft Business Intelligence
Microsoft Sharepoint
Microsoft SQL Server
MySQL
Novell Netware
Objective-C
OpenText
Oracle (serverperspektiv)
Oracle BI (Hyperion)
OS X
Perl
PHP
PM3
Polopoly
Progress
Projektledning
Python
Qlik (View/Sense)
R
RPG
Ruby
RUP
SAP (ERP, BI, CCM med flera)
SAS Institute
Scala
Scrum
SDN
Shell
Siebel (Oracle)
SOA
SQL/DB2
Sun Solaris/Servers
TOGAF
Tomcat
Vattenfallsmetoden
Visma
Visual Basic
Visual C#
VMware
Web 2.0
WebKit
WebLogic Server
WebSphere (IBM)
Windows Server
XML-utveckling

Kompetensområde
Affärssystem (ERP)
Affärsutveckling
API
Applikationsförvaltning/-drift
Applikationsintegration
Applikationsutveckling
Arkitektur
Big-data
BPM
Business Intelligence (BI)
Callcenter
CRM
Databasutveckling
Datahantering/-analys
Datamining/data warehousing
Dokumenthantering
E-förvaltning/e-tjänster
E-handel
Enterprise Content Management (ECM)
Forskning
Försäljning
Gamification
GIS
Groupware
Grön IT
Help Desk/IT Support
HR-system (HRIS)
Inbäddade (embedded) system
Informationssäkerhet
Integration (B2B)
Internet of Things (IoT)
Internet/Intranet
IP-telefoni
IT Service Management
IT-säkerhet
IT-upphandling
Key Account Management
Kompetensförsörjning IT
Krav-/systemanalys
Kundhanteringssystem
Kvalitetssäkring
Ledning och samordning av IT-resurser
Leverantörsrelationer (inkl. outsourcing)
Machine learning
MDI (Människa–datorinteraktion)
Mobila lösningar
Mobilappar
Molntjänster (cloud)
Nätverk/infrastruktur
Operativsystem
Outsourcing
Programmering/utveckling
Projektledning
Riskanalys
SaaS (software as a service)
Scripting
SLA (service level agreements)
Strategi
Systemförvaltning/-drift
Sökmotorer
Telekom
Test
User Experience
Utbildning
Verksamhetsimplementation
Verksamhetsutveckling
Virtualisering
Web Content Development (innehåll)
Webb-CMS
Webbdesign (form)
Webbutveckling