Reading tips w. 53 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blogposts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

people_2

From around the world:

 

Läs mer

Reading tips w. 52 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blogposts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

people_2

From around the world:

Läs mer

Gamla banker vs. nya fintech-bolag – vem vinner ödeskampen om SME-företagens hjärtan?

Av Kristian Sundberg

I Finansbarometern får företagen ge sin syn på sina affärsbanker och på hur behovet av finansiella tjänster ser ut. Vi har identifierat två arketyper av företag utifrån deras relation till bankerna idag. Det här är viktigt eftersom det ger en fingervisning om vilka hot och möjligheter som finns på framtidens marknad för finansiella tjänster. Såväl för de gamla storbankerna som för de nya fintech-aktörerna.

Den ena av de två grupperna kallar vi för ”Kunskapsföretag”, medan den andra har fått namnet ”Traditionella företag”. Det här är förstås generiska och förenklade benämningar, men bägge dessa kluster av företag är betydelsefulla eftersom de tillsammans utgör en majoritet av marknaden.

Läs mer

Reading tips w. 51 – Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance

This is Eastbrook’s and Finansbarometern’s selection of blogposts and articles on Financial Services, Future Banking, Fintech and Disruptive Finance. (Some might be in Swedish.)

people_2

From around the World:

Läs mer

Rigid företagskultur och kortsiktigt ledarskap främsta hotet mot bankerna – 4 problemområden

Att förutsättningarna för de gamla bankerna är på väg att förändras dramatiskt är ingen överdrift. Man kan med fog påstå är hotet från fintech-bolag och nya typer av digitala tjänster en extremt tuff utmaning för de etablerade bankerna. Man kan också hävda att utmaningarna när det gäller att hantera gamla IT-system och anpassa infrastrukturen efter morgondagen behov är närmast oöverstigliga. Med hårdare regelverk och en allmänt negativ attityd till de gamla storbankerna läggs ytterligare sten på börda. Men det största hotet av dem alla kommer ändå från ett helt annat håll – nämligen inifrån den egna organisationen.

Läs mer

Lästips v. 50 – finansiella tjänster, framtidens bank och fintech

Här följer Finansbarometerns urval av bloggar, artiklar och andra inlägg kring finansiella tjänster, framtidens bank och fintech:

buildning

Läs mer

5 faktorer som hämmar bankernas utveckling

Av Kristian Sundberg

Storbankerna står inför sin största utmaning i modern tid. Alltfler finansnära tjänster digitaliseras och nya IT-orienterade start-ups växer upp som svampar ur jorden. Många av dessa kastar lystna blickar på den kaka som bankerna hittills betraktat som sin egen. Oligopolet, som bankerna levt gott på sedan tidigt 90-tal, håller på att rämna och nya tider väntar runt hörnet.

På alla banker råder febril aktivitet och insikten att radikala grepp måste till för att möta framtidens utmaningar saknas knappast. Överallt pratas om den digitala banken och om hur konkurrensen från de nya, snabbfotade aktörerna ska tacklas. På direktionsvåningarna i Kungsträdgården, Lindhagen, Sundbyberg och Norrmalmstorg, läggs pannor i djupa veck över hur man bäst bedriver affärsutveckling som kan hantera paradigmskiftet. Läs mer