Årets revisionsbyrå 2016:

KPMG och PwC i topp

Utmärkelsen ”Årets revisionsbyrå 2016” delas av KPMG och PwC. Det står klart när årets Finansbarometer låtit närmare 1000 av landets största företag ranka sina revisionsbyråer.

ranking_1_revDet är första gången sedan Finansbarometern startade 2003 som KPMG tilldelas utmärkelsen. För PwC är det sjätte gången, men senast revisionsbyrån på Torsgatan rankades högst var 2011.

Det är framförallt på rådgivningssidan som KPMG flyttar fram sina positioner samtidigt som fjolårets etta, EY, tappar som mest på just konsulttjänsterna. PwC får bra betyg på såväl den lagstadgade revisionen som på redovisningstjänster.

Det är inga dramatiska skillnader i totaltbetygen jämfört med i fjol – med ett undantag: EY har tappat ordentligt på en rad områden och får se sitt betyg falla från 5,3 till 4,7, vilket i de här sammanhangen får anses mycket.

– Trots ett år kantat av skandaler, där flera av de stora revisionsbyråerna fått schavottera, så tycks de större kundernas förtroende ligga kvar på ungefär samma nivå som ifjol. Undantaget är EY vars rådgivingstjänster tappar i rankingen, säger Kristian Sundberg, VD för analysföretaget Eastbrook.

I undersökningen Finansbarometern har analysföretaget Eastbrook för fjortonde året i rad låtit beslutsfattare från företag med fler än 100 anställda eller mer än 100 miljoner kronor i omsättning ranka de revisionsbyråer man anlitar. Närmare 1000 företag var med och utsåg ”Årets revisionsbyrå”.

Småföretagens favorit heter Grant Thornton

ranking_2_revTill ”Årets småföretagsrevisor 2016” utses Grant Thornton. Här är det drygt 1000 av landets småföretag med färre än 20 anställda som har bedömt och betygsatt sina revisionsbyråer.

Även på småföretagssidan hittar vi en ny vinnare. Grant Thornton gick kraftigt framåt redan förra året och i år har den positiva trenden hållit i sig, vilket alltså räckte hela vägen fram.

Grant Thornton förbättrar sina betyg när det gäller den totala kundnöjdheten och kundförståelsen i årets Finansbarometer. Även EY går framåt bland de mindre kunderna efter en svacka 2015. PwC, som var Årets småföretagsrevisor i fjol, går tillbaks något.

Revisionsbranschen står inför en rad monumentala utmaningar på några års sikt. Digitalisering och automatisering av företagens ekonomiprocesser kommer att förändra kundernas behov av revisionsnära tjänster. Samtidgt förväntas nya regelverk och förändrade attityder till den lagstadgade revisionen att påverka förutsättningarna för revisionsbyråerna.

– Det finns en enorm potential för revisonsbyråerna bland små och medelstora företagen som branschen hittills inte riktigt tycks ha förstått. Än så länge finns få exempel på nya typer av erbjudanden eller alternativa angreppssätt, men jag tror att vi kan förvänta oss en annan utveckkling de närmaste åren. Frågan är bara om de gamla jättarna förmår tänk om eller om det blir helt nya aktörer som tar över kundrelationerna till SME-företagen, säger Kristian Sundberg på Eastbrook.

Årets vinnare tar emot utmärkelsen av Kristian Sundberg, VD för Eastbrook:

prisutdelningar_2016För mer information:
Kristian Sundberg, 070-661 85 95, kristian.sundberg@eastbrooklab.se

Fakta om Finansbarometern

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken eller revisionsbyrån.

Urvalet består av alla företag och organisationer i Sverige med fler än 200 anställda samt ett slumpmässigt urval av företag med mellan 1-200 anställda.

Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkät med unika enkätlänkar under maj och juni 2016. Cirka 3 000 personer medverkade i årets Finansbarometer.

Finansbarometern drivs i regi av analysföretaget Eastbrook Information Lab.

Årets utmärkelser

Finansbarometern utgör grunden för de utmärkelser som Eastbrook presenterar:

        • Årets affärsbank
        • Årets revisionsbyrå
        • Sveriges småföretagsbank
        • Årets småföretagsrevisor

Ladda ner hela pressreleasen som pdf.